Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje

Data publikacji 04.09.2017

W siedemnastą rocznicę otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych z rozkazu Stalina ponad sześć tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej i Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: J. E. Włodzimierz Marciniak – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Federacji Rosyjskiej, insp. Kamil Bracha – Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, mł. insp. dr Marek Fałdowski – Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mł. insp. Łukasz Wiliński – Dyrektor  Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, nadkom. Krzysztof Musielak – Dyrektor  Biura Historii i Tradycji Policji KGP, delegacja NSZZ Policjantów z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego, delegacja Straży Granicznej, a także oficerowie łącznikowi Policji w Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi oraz na Ukrainie.

Rodziny pomordowanych funkcjonariuszy II RP reprezentowali: Teresa Bracka - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, Anna Wesołowska - wiceprezes Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. i Jarosław Olbrychowski - prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi.

Uroczystości w dniu 2 września 2017 roku, w historycznym mundurze  policjanta II RP  prowadził podinsp. Zbigniew Mariusz Bartosiak - naczelnik Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu KGP.

Rocznicowe obchody rozpoczęły od zapalenia znicza pamięci oraz wspólnej modlitwy pod pamiątkowymi tablicami na ścianie budynku Uniwersytetu Medycznego w Twerze – dawnej siedzibie obwodowego Zarządu NKWD – miejscu kaźni polskich policjantów. Po złożeniu  kwiatów delegacja przeszła na pobliski skwer, gdzie pod pomnikiem ofiar terroru stalinowskiego Ambasador Włodzimierz Marciniak w asyście  insp. Kamila Brachy i płk. SG Wioletty Gorzkowskiej złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów.

Następnie delegacja udała się na teren Kompleksu Memorialnego Miednoje, gdzie na uroczystości rocznicowe przybyli również liczni przedstawiciele Polonii mieszkającej na terenie Federacji Rosyjskiej oraz uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Moskwie. Stronę rosyjską reprezentowali Dyrektor Kompleksu Memorialnego „Miednoje” Elena Władimirowna Szewczenko oraz przedstawiciele dyrektora generalnego Muzeum Współczesnej Historii Rosji, administracji Obwodu Twerskiego oraz Rejonu Kalinińskiego Obwodu Twerskiego. Obecni byli również członkowie twerskiego Stowarzyszenia Ofiar Represji Stalinowskich „Dostoinstwo”.

Uroczystości rozpoczęły się prawosławną modlitwą za ofiary represji stalinowskich na rosyjskiej części Memoriału Miednoje. Na zakończenie prezes Stowarzyszenia Ofiar Represji Stalinowskich „Dostoinstwo” Galina Iwanowna Pogudkina w niezwykle wzruszającym i emocjonalnym wystąpieniu przedstawiła losy dzieci ofiar represji, które dotknęły w latach 30 i 40 rodziny z ówczesnego Kalinina.

Rocznicowe obchody na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje rozpoczęły się od zapalenia znicza, uderzenia w Dzwon Pamięci oraz odczytaniem kartki z obozu w Ostaszkowie, wysłanej na początku grudnia 1939 roku przez  st. post Jana Sowę.

Mszę świętą w intencji pomordowanych celebrowali: ks. Bogdan Zagórski, kapelan KWP w Lublinie i ks. Marek Tacikowski proboszcz parafii katolickiej w Twerze. Po zakończonej mszy świętej Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Kamil Bracha odczytał list Komendanta Głównego Policji skierowany do uczestników uroczystości.

… Pielgrzymujemy do tego miejsca, nie tylko by czcić pamięć pomordowanych Policjantów II Rzeczypospolitej, ale by dać świadectwo prawdzie historycznej. Prawdzie, z której współcześni  powinni czerpać przestrogę przed totalitaryzmem…

… Danina cierpienia i krwi złożonej przez Policjantów II Rzeczypospolitej stała się jednym z symboli dążenia Polaków do zachowania niepodległości. Ta ofiara i cierpienie pozostaje w pamięci współczesnych policjantów. Łączymy się z Nimi  modlitwą, zapaleniem zniczy i złożeniem wiązanki kwiatów.

Cześć Ich pamięci.

Słowa o dotrzymanej przysiędze, o pamięci, o bólu rodzin pomordowanych i o przebaczeniu były motywem przewodnim wszystkich wystąpień. Następnie zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Minutą ciszy i uderzeniem w Dzwon Pamięci zakończyła się uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Ostatnim elementem obchodów była wizyta w klasztorze Niło – Stołobieńskiej Pustelni, w którym  od końca września 1939 do końca maja 1940 roku  w którym byli więzieni polscy jeńcy wojenni – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

W drodze do klasztoru delegacja zatrzymała się na cmentarzu w Trojeruczycy, gdzie złożyła kwiaty na zbiorowej mogile więźniów pobliskiego obozu, którzy w trakcie uwięzienia zmarli   w wyniku chorób i wycieńczenia.

Pod umieszczonymi przy bramie głównej klasztoru tablicami, upamiętniającymi ofiarę więźniów – funkcjonariuszy służb II Rzeczypospolitej delegacja złożyła kwiaty, a ksiądz Bogdan Zagórski wraz z członkiniami stowarzyszeń „Rodzina Policyjna” i „Federacja   Rodzin Katyńskich” odmówił modlitwę w intencji niewinnie zamordowanych ofiar.

(BMWP KGP / ig)

 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
 • 17 rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje
Powrót na górę strony