Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci złożyli ślubowanie

Data publikacji 05.09.2017

Dziś podczas uroczystej zbiórki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania wypowiedziało 10 młodych policjantów. Służbowe legitymacje wręczył im Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak. Również w obecności Zastępców Komendanta Stołecznego Policji insp. Piotra Berenta, mł. insp. Andrzeja Krajewskiego, podinsp. Piotra Byry oraz kadry kierowniczej KSP ślubowało dziś 54 policjantów służby kandydackiej, w tym 12 policjantek. Uroczystość odbyła się w Komendzie Stołecznej Policji. 11 września ślubujący dziś policjanci służby kandydackiej rozpoczną szkolenie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Lubuska Policja zyskała z kolei 12 nowych funkcjonariuszy.

Na początku uroczystości w sali im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” 10 nowych policjantów wypowiadając słowa roty, ślubowało na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.”. Niebawem każdy z nich wyjedzie na sześciomiesięczne szkolenie, po którym odbędzie się adaptacja zawodowa. Dopiero wtedy z odpowiednią wiedzą z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej oraz umiejętnościami strzeleckimi, wrócą do swoich macierzystych jednostek na terenie naszego województwa tj. Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, Komendy Miejskiej policji w Kielcach, Komendy Powiatowej Policji w Opatowie oraz w Skarżyski Kamiennej. Tam już na stałe wypełniać będą przydzielone im obowiązki służbowe. Podczas uroczystości insp. Dariusz Augustyniak gratulował nowoprzyjętym oraz życzył, by czas tej niewątpliwie trudnej służby, przynosił wiele satysfakcji i sukcesów.

W uroczystości wziął udział także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek, kadra kierownicza świętokrzyskiego garnizonu, Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP kom. Dominik Rozdziałowski, kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji województwa świętokrzyskiego oraz rodziny nowych funkcjonariuszy.

***

Po złożeniu meldunku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji wprowadzono poczet sztandarowy. Następnie nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję...” - słowa roty młodzi funkcjonariusze wypowiedzieli za Zastępcą Komendanta Stołecznego Policji inspektorem Piotrem Berentem. Po ślubowaniu wszyscy otrzymali legitymacje policyjne.

Zwracając się do młodych funkcjonariuszy komendant pogratulował im przede wszystkim podjęcia decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji. - Jak dobrze wiecie służba w Policji jest służbą odpowiedzialną, jest to misja. Chciałbym, abyście w służbie, którą będziecie pełnili na rzecz drugiego człowieka mieli w głowie słowa roty. Chciałbym też, aby słowo „służba” kojarzyło się Wam zawsze z tym, że po drugiej stronie stoi człowiek, który potrzebuje Waszej pomocy. Życzę Wam, abyście zdobywali uznanie nie tylko przełożonych, ale przede wszystkim tych, dla których służycie.

Głos zabrał również Kapelan KSP ks. Józef Jachimczak, który zwracając się do nowo przyjętych policjantów poprosił ich, aby pamiętali, że „służba została dzisiaj zagrożona – nawet wtedy, kiedy służę drugiemu człowiekowi czasem jestem zagrożony. Służba to inaczej umiłowanie prawdy, to wielki autorytet miłości, służba człowiekowi to wielkie zaufanie”.

W poniedziałek 11 września ślubujący dziś policjanci służby kandydackiej rozpoczną szkolenie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Nowo przyjętym kolegom i koleżankom życzymy sukcesów!

***

To już piąta w tym roku uroczystość związana ze złożeniem ślubowania przez nowoprzyjętych policjantów. 50 już zasiliło szeregi Lubuskiej Policji. Tym razem garnizon lubuski wzmocniony zostanie kolejnymi 12 policjantami. W tym ważnym dla jednostki, samych policjantów oraz ich rodzin dniu nie zabrakło Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, który w swym przemówieniu wspomniał o trudzie tej służby, o jej odpowiedzialności oraz celu, jaki jej przyświeca- zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu. Nawet z narażeniem życia. Prosił także najbliższych i rodziny policjantów o wsparcie w tej trudnej służbie oraz wyrozumiałość związaną z licznymi wyrzeczeniami.

Z kolei Komendant Wojewódzki Policji Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak zwrócił się do ślubujących słowami: „Bezpieczeństwo, na straży którego stoicie, jest filarem demokratycznego, niezależnego państwa. Strzeżcie zatem wzorowo porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Bądźcie prawi, rzetelni i uczciwi. Niech słowa umieszczone na policyjnych sztandarach „Ojczyzna i Prawo” mają zawsze swoją uniwersalną wymowę i stanowią dla Was najwyższą wartość”.

Młodzi adepci już za kilka dni trafią do Szkoły Policji w Katowicach, aby szkolić policyjne umiejętności. Po szkoleniu i procesie adaptacyjnym będą gotowi zapewniać bezpieczeństwo i porządek prawny. Duchowego wsparcia jak zawsze udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ks. kanonik Jerzy Piasecki.

Wtorkowa uroczystość była także okazją do wyróżnienia lubuskich stróżów prawa. 20 funkcjonariuszy już doświadczonych w policyjnej misji postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu „Medalu za Długoletnią Służbę”, zostało odznaczonych medalami. 10 z kolei zostało docenionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Gorzowie Wlkp. znajdując uznanie za ponadprzeciętne zaangażowanie i profesjonalne wykonywanie swych obowiązków służbowych oraz wiele osiągnięć. Do końca roku Lubuska Policja planuje jeszcze przyjąć 70 policjantów. My gorąco namawiamy do wstąpienia w jej szeregi.

(KWP w Kielcach, KSP, KWP w Gorzowie Wlkp. / ig)

 • KWP w Kielcach

 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • KSP

 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • KWP w Gorzowie Wlkp.

 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
Powrót na górę strony
Polska Policja