Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej” – kurs językowy dla polskich i niemieckich policjantów

Data publikacji 12.09.2017

Policjanci z Polski i Niemiec rozpoczęli kolejną edycję kursu językowego. Przez dwa tygodnie będą doskonalić umiejętności językowe, dzięki którym policyjna służba, zwłaszcza w rejonie przygranicznym, będzie bardziej skuteczna. Poza tym unijny projekt „W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej” przygotowuje funkcjonariuszy do wspólnych działań w obszarze przygranicznym.

W poniedziałek, 11 września br., w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim odbyło się uroczyste otwarcie nowego kursu językowego adresowanego do policjantów z Polski i Niemiec oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach unijnego projektu pn. „W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej”. Wspólne prowadzenie tego typu działań pozwala nie tylko na przełamanie barier językowych, ale przede wszystkim na poznanie przepisów prawa, odbywanie wspólnych służb oraz efektywniejszych przedsięwzięć, których celem jest poprawa bezpieczeństwa obywateli obu krajów.

Pierwszy etap projektu to dwutygodniowy kurs językowy zakończony egzaminem. W późniejszym czasie, poza doskonaleniem języka, dojdą jeszcze wspólne służby. Kurs odbędzie się w tym roku już po raz trzeci. Pierwsze dwa miały miejsce w marcu oraz w maju. Brali w nich udział uczestnicy poprzednich edycji, którzy poprzez kontynuację kształcenia mogli sprawdzić się przede wszystkim w terenie, pełniąc służby po obu stronach Odry. Ponadto funkcjonariusze policji wykształceni do tej pory w ramach 3-letniego projektu pełnią wspólne służby na terenie działania jednostek, prowadzą kompleksowe kontrole na autostradzie, biorą udział w policyjnych pościgach transgranicznych, a także w zabezpieczeniu imprez masowych.

Poza Prezydium Policji Kraju Związkowego Brandenburgia, które spełnia w tym projekcie rolę partnera wiodącego, oficjalnymi partnerami tego projektu są także: Komendy Wojewódzkie Policji w Gorzowie Wlkp. i Szczecinie , Wyższa Zawodowa Szkoła Policji w Oranienburgu, Policja Federalna oraz Straż Graniczna. W inauguracji, poza słuchaczami z Polski i Niemiec, uczestniczyli: pełnomocnik ds. stosunków polsko-niemieckich i jednocześnie koordynator Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy w Świecku, dyrektor policji Ulf Buschmann, specjalista przy pełnomocniku ds. stosunków polsko-niemieckich Wojciech Owsik, zastępca komendanta Inspekcji Policji w Cottbus Tino Glaser, specjalista policji w Cottbus Torsten Roch, kierownik szkoły językowej Viadrina David Furmanek, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim mł. insp. Zenon Osajca oraz naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego mł.insp. Marek Bujko. Komendanci z Krosna Odrzańskiego i Cottbus przybliżyli strukturę swoich jednostek, omówili przestępczość, jaka występuje na ich terenie oraz przedstawili dotychczasowe doświadczenia i sukcesy wynikające ze współpracy policjantów z Polski i Niemiec.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / jch)

 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
 • Uczestnicy kursu językowego
Powrót na górę strony