Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służby prewencyjnej w Słupsku

Data publikacji 14.09.2017

Narada naczelników komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, odpowiedzialnych za służbę prewencją oraz przedstawicieli szkół policyjnych odbywa się w słupskiej Szkole Policji. Spotkanie prowadzi Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor. W odprawie uczestniczą również komendanci szkół policyjnych specjalizujących się w kształceniu policjantów służby prewencyjnej - insp. Jacek Gil – gospodarz słupskiej szkoły oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Kochańczyk. Podczas narady omówiono efekty służby prewencyjnej w wybranych obszarach po ośmiu miesiącach oraz podsumowano stan bezpieczeństwa w sezonie wakacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na wodzie i terenach przywodnych.

Integralnym blokiem tematycznym narady będzie obszar uspołeczniania działań Policji, w tym odtwarzania posterunków Policji, funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz realizacji zadań wynikających z programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

W trakcie XXIV finału Turnieju Par Patrolowych "Patrol Roku" tradycyjnie odbywa się narada służbowa naczelników służby prewencyjnej. W obradach udział biorą naczelnicy wszystkich KWP/KSP, a także przedstawiciele szkół policyjnych, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz gospodarz placówki dydaktycznej służby prewencyjnej Policji o najdłuższych tradycjach – Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil wraz z insp. Rafałem Kochańczykiem – Komendantem Szkoły Policji w Katowicach, która również specjalizuje się w kształceniu policjantów służby prewencyjnej.

Narada moderowana jest przez Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Roberta Kumora, który rozpoczął ją od podsumowania realizacji wniosków postawionych podczas ostatniej narady służbowej po czym dokonał oceny funkcjonowania podstawowych komórek służby prewencyjnej tj. patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowych oraz wywiadowców prewencji.

Kolejnym blokiem tematycznym była aktywność policjantów w zakresie ujawniania wykroczeń i ścigania ich sprawców w I połowie 2017 r. Jest to niezwykle istotna problematyka, nie tyle nawet ze względu na znacznie większą liczbę wykroczeń w stosunku do liczby przestępstw, co ze względu na rosnącą świadomość prawną społeczeństwa i wzrost wymagań co do poziomu realizowanych czynności.

Podczas narady wstępnie podsumowany został stan bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem terenów wodnych i przywodnych, w tym realizacji akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”.

Integralnym blokiem narady jest omówienie zagadnień związanych ze zmianą filozofii funkcjonowania Policji wynikającej z uspołecznianiem działań Policji w tym poprzez reaktywację likwidowanych posterunków Policji oraz funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, które to obszary przybliżył mł. insp. Robert Kumor. Narzędzie w postaci KMZB, co warto podkreślić, na bazie doświadczeń płynących z dotychczasowego jej funkcjonowania, ale przede wszystkim na podstawie sygnałów zgłaszanych przez społeczeństwo, uległa znacznej modyfikacji, która pozwoliła na jej optymalizację. Trzecim filarem uspołeczniania działań Policji jest realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którą omówił, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru kadrowego oraz narzędzi komunikacji społecznej, mł. insp. Arkadiusz Kopczyński radca Wydziału Prewencji Biura prewencji KGP. czytaj więcej►. Problematyka ta będzie przedmiotem szerokiej dyskusji przewidzianej podczas narady, która odbędzie się w trakcie drugiego turnieju prewencyjnego tj. „Dzielnicowy Roku” rozgrywanego w Szkole Policji w Katowicach w dniach 17-20 października 2017 r.

Narada służby prewencyjnej nie mogłaby odbyć się bez prezentacji rozwiązań praktycznych wdrażanych w poszczególnych garnizonach. Podczas narady Naczelnik Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu mł. insp. Adam Skrzypek przedstawił referat „Zapewnienie sprawnej i efektywnej służby patrolowej poprzez bezpośredni nadzór nad policjantem”. Zauważyć należy, iż policjanci komórek patrolowo-interwencyjnych to policjanci rozpoczynający swoją karierę w Policji, stąd też niezwykle istotnym jest położenie szczególnego nacisku na pełnienie nadzoru bezpośredniego, który pozwala na wskazanie adeptom sztuki policyjnej właściwych sposobów realizacji czynności policyjnych w praktyce i kształtowanie ich właściwej postawy w dalszej służbie.

Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Łodzi podinsp. Jarosław Janus omówi z kolei problematykę funkcjonowania dzielnicowych w garnizonie łódzkim oraz podjęte działania naprawcze po czynnościach badawczych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Biura Prewencji KGP. W tym samym obszarze swój referat wygłosi Naczelnik Wydziału Prewencji KWP z/s w Radomiu podinsp. Witold Krawczyk, który pogłębi problematykę podnoszenia kwalifikacji i kompetencji dzielnicowych-realizacja projektów dofinansowanych z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017.

Bardzo istotnym aspektem narady jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów oraz możliwość odniesienia się do każdego z omawianych zagadnień. Narada, co przyjęto już jako zasadę, zawiera dwa niezbędne elementy tj. omówienie poziomu realizacji wniosków stawianych podczas wcześniejszych spotkań oraz wskazanie najważniejszych do realizacji zadań w najbliższej przyszłości.

(Biuro Prewencji KGP / ig)

  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
  • Narada służby prewencyjnej w Słupsku
Powrót na górę strony