Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca Wojewódzkie Działania Prewencyjne "ALFA" na terenie Dolnego Śląska

Data publikacji 14.09.2017

Dziś w Szkole Podstawowej nr 67 we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu pierwszego roku realizacji na terenie województwa dolnośląskiego programu działań prewencyjnych pod nazwą „ALFA”. Projekt jest realizowany w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu. Celem przedsięwzięcia jest edukacja dzieci i młodzieży z zakresu zagrożeń terrorystycznych. Jest, to na terenie kraju pierwszy tego typu projekt realizowany w tak kompleksowy sposób. Do chwili obecnej udział w nim wzięło już ponad 235 tys. uczniów dolnośląskich szkół oraz blisko 15 tys. rodziców i pracowników oświaty.

Konferencja z udziałem dziennikarzy była okazją do podsumowania rocznych działań realizowanych w ramach projektu. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Ewa Przegoń, Dyrektor SP nr 67 Kinga Skiba oraz przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Program "ALFA" skierowany jest do dzieci i młodzieży woj. dolnośląskiego, jako realizacja założeń Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015 - 2019. Szkolenia w ramach projektu rozpoczęto 26 września 2016 r.

W związku ze zdarzeniem w 2016 roku związanym z podłożeniem materiału wybuchowego w jednym z wrocławskich autobusów komunikacji miejskiej - Wojewoda Dolnośląski wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu podjęli decyzję o konieczności wdrożenia na terenie całego województwa dolnośląskiego działań prewencyjnych ukierunkowanych na szeroko pojętą edukację o zagrożeniach terrorystycznych, skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

W czerwcu 2016 roku funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przystąpili do opracowania założeń projektu. W lipcu ur. został powołany zespól ekspertów w skład, którego oprócz funkcjonariuszy Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej KWP we Wrocławiu weszli przedstawiciele ABW, CBŚP, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, a także psycholodzy.

Ważnym zadaniem ekspertów było przygotowanie treści profilaktycznych dot. zagrożeń terrorystycznych dostosowanych do wieku odbiorcy, scenariuszy zajęć dla policjantów oraz materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzonych spotkań z dziećmi i młodzieżą.

W wyniku przeprowadzonych prac, w sierpniu 2016 roku powstał projekt pn. Koncepcja działań prewencyjnych ukierunkowanych na aktywność profilaktyczną w zakresie podnoszenia świadomości i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym „ALFA”.

We wrześniu ur. funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu wraz z ekspertami z podmiotów współpracujących prowadzili szkolenia kaskadowe dla funkcjonariuszy Policji garnizonu dolnośląskiego, którzy zostali wskazani przez Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji do prowadzenia spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą w ramach projektu „ALFA”.

Projekt odpowiada na jeden z najważniejszych współcześnie problemów - czym jest terroryzm, jakie realne zagrożenia mogą dotyczyć dzieci i młodzieży, a przede wszystkim - co zrobić, jak się zachować, w przypadku, gdy będzie się uczestnikiem zagrożenia terrorystycznego.

Do chwili obecnej udział w programie wzięło już ponad 235 tys. uczniów dolnośląskich szkół oraz blisko 15 tys. rodziców i pracowników oświaty.

(KWP we Wrocławiu / ig)

  • Konferencja podsumowująca Wojewódzkie Działania Prewencyjne "ALFA" na terenie Dolnego Śląska
  • Konferencja podsumowująca Wojewódzkie Działania Prewencyjne "ALFA" na terenie Dolnego Śląska
  • Konferencja podsumowująca Wojewódzkie Działania Prewencyjne "ALFA" na terenie Dolnego Śląska
  • Konferencja podsumowująca Wojewódzkie Działania Prewencyjne "ALFA" na terenie Dolnego Śląska
  • Konferencja podsumowująca Wojewódzkie Działania Prewencyjne "ALFA" na terenie Dolnego Śląska
  • Konferencja podsumowująca Wojewódzkie Działania Prewencyjne "ALFA" na terenie Dolnego Śląska
Powrót na górę strony