Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska delegacja na uroczystościach z okazji Święta Policji Słowacji

Data publikacji 15.09.2017

W ubiegłą środę i czwartek (13-14 września) Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Policji Słowacji. Komendantowi towarzyszyli nadinsp. dr Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie oraz kom. Marek Dzierżęga – Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP. W uroczystościach, które odbyły się na terenie działania Komendy Regionalnej Kraju Preszowskiego w Preszowie, w historycznych obiektach Teatru Jonasa Zaborskiego oraz Miejskiego Domu Kultury , uczestniczyli obok delegacji z Polski przedstawiciele Policji Czech, Węgier, Ukrainy, Francji, Hiszpanii oraz Niemiec.

Obok pokazów działania Policji, uroczystości uświetniły występy taneczne zespołów folklorystycznych przy akompaniamencie orkiestry miasta Preszów oraz pokazy szermierki w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej.

Nadinsp. Jan Lach składając życzenia Komendantowi Głównemu Republiki Słowackiej gen. Tiborowi Gaszparowi podkreślał wieloletnią owocną współpracę miedzy Policją Polski a Policją Słowacji.

Ważność współpracy ze Słowacją wynika przede wszystkim z bezpośredniego sąsiedztwa, a skuteczne współdziałanie ze słowackimi organami ścigania stanowi istotny element bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie ma współpraca w wypracowywaniu wspólnych propozycji rozwiązań oraz ich prezentowaniu na poziomie Unii Europejskiej w kontekście wspólnej przynależności do takich gremiów jak Grupa Wyszehradzka czy Forum Salzburg. Wspomnieć należy również o Polsko-Słowackim Centrum Współpracy Służb Policyjnych, Granicznych i Celnych, funkcjonującym w Barwinku, które realizuje wnioski o udzielenie informacji jak również o funkcjonującym na terenie Słowacji Centrum Współpracy w Trstenie.

(BMWP KGP / ig)

  • Polska delegacja na uroczystościach z okazji Święta Policji Słowacji
  • Polska delegacja na uroczystościach z okazji Święta Policji Słowacji
  • Polska delegacja na uroczystościach z okazji Święta Policji Słowacji
  • Polska delegacja na uroczystościach z okazji Święta Policji Słowacji
Powrót na górę strony