Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Najmłodsi uczniowie odkrywają bezpieczeństwo

Policyjni wykładowcy ze Szkoły Policji w Słupsku rozpoczęli kolejną edycję spotkań z uczniami klas drugich szkół podstawowych pod nazwą "Odkrywamy bezpieczeństwo". W tej chwili zajęcia odbywają się w podstawówkach na terenie gmin wiejskich sąsiadujących ze Słupskiem, w następnej kolejności policjanci realizować będą zajęciach z drugoklasistami na terenie miasta. Łącznie będzie to kilka tysięcy młodych ludzi.

W ramach praktycznych zajęć, odbywających się w pobliżu szkół, policjanci przedstawiali maluchom zasady poruszania się po drodze oraz zwracali uwagę na czyhające na nich tam niebezpieczeństwa. Przypominali drugoklasistom, jak należy przechodzić przez jezdnię, jak chodzić po chodniku, a także jak zachowywać się na przystanku autobusowym.

Program prewencyjny "Odkrywamy bezpieczeństwo" jest realizowany od ponad 10 lat. Jego autorem jest mł.insp. w st. spocz. Czesław Purowski – były wykładowca słupskiej Szkoły Policji. Główny cel działań to propagowanie właściwych zachowań na drodze oraz przypominanie przepisów ruchu drogowego. Jest to konieczne szczególnie w odniesieniu do dzieci, które same korzystają z drogi stając się najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego.

Spotkania z dziećmi były okazją do wymiany spostrzeżeń odnośnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które powinni zapewniać rodzice czy opiekunowie podczas przewożenia ich w pojazdach. Pomimo początkowego etapu edukacji w zakresie ruchu drogowego dzieci wykazywały ogromne zainteresowanie ogólnie pojętym bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Program cieszy się wśród dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli dużym zainteresowaniem. Mamy także nadzieję, iż przyczynia się do zwiększenia trendu na bezpieczeństwo, który jest najważniejszym aspektem realizowanych zadań policjantów wobec najmłodszych.

Powrót na górę strony
Polska Policja