Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko w sprawie interwencji przy ul. Krzywoustego w Szczecinie

Data publikacji 22.09.2017

W związku z artykułem, który ukazał się w Gazecie Wyborczej Szczecin w dniu 22.09.2017 roku Joanny Kowalewskiej pt. „Policjant nazwał mnie szmatą” warto doprecyzować kilka kwestii. Przedstawione obszernie stanowisko kobiety relacjonującej przebieg interwencji jest jednostronną relacją wydarzeń.

Zgodnie z obowiązującą regulacją prawną, w każdym  przypadku, w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego, w tym także policjanta, śledztwo prowadzi prokuratura. Ma to na celu zapewnienie bezstronności i nie daje policji możliwości prowadzenia czynności we własnej sprawie. W związku z tym występują ograniczenia prawne aby od razu obszernie odnosić się do prezentowanego  przez kobietę stanowiska. Ostateczne wnioski przedstawione mogą zostać po zakończonym postępowaniu przygotowawczym.
W powyższej sprawie prowadzono czynności przez Wydział Skarg i Wniosków KMP w Szczecinie,  a także wszczęto postępowanie przygotowawcze p-ko wymienionej w artykule kobiecie, które prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Szczecin – Śródmieście.
Poczynione ustalenia w tych sprawach przedstawiają się w następujący sposób:

W dniu 20 września około 19:30 policjanci z ogniwa patrolowo – interwencyjnego jechali na ul. Krzywoustego w związku z zawiadomieniem o demolowaniu  przez n/n mężczyznę oznakowania torowiska. W trakcie dojazdu zauważyli, że na wyznaczone przejście dla pieszych mimo nadawania czerwonego sygnału, nagle wtargnęła  kobieta zmuszając  tym samym do nagłego hamowania poruszające się  pojazdy. Z uwagi na wystąpienie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci podjęli decyzje o zwróceniu uwagi kobiecie, wskazując na obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Po zwróconej uwadze kobieta znieważyła funkcjonariuszy  używając w stosunku do nich słów powszechnie uznanych za obelżywe. Z uwagi na jej zachowanie  policjanci przystąpili do legitymowana. Kobieta nie reagowała jednak na polecenia funkcjonariuszy, starała oddalić się z miejsca interwencji mimo wezwania do zachowania zgodnego z prawem. Wobec dalszego oddalania się z miejsca interwencji funkcjonariusze złapali kobietę za ręce celem  udaremnienia jej ewentualnej ucieczki lub ponownego wbiegnięcia na pasy. W trakcie interwencji kobieta szarpała się z policjantami kierując w stosunku do nich inwektywy.  Została zatrzymana i poinformowana o tym, że złamała prawo znieważając funkcjonariuszy, a następnie przetransportowana do Komisariatu Szczecin – Śródmieście w celu wykonania czynności. W trakcie zatrzymania akcentowała m.in., że poprzez swoje znajomości w Szczecinie ma dostęp do mediów i może spowodować zwolnienie interweniujących policjantów.

Po wykonaniu dokumentacji zatrzymana złożyła zażalenie na zatrzymanie, w którym  stwierdziła, że została pobita przez funkcjonariuszy. Do komisariatu przybył adwokat zatrzymanej. Kierownictwo jednostki skontaktowało się w związku z powyższym z prokuratorem rejonowym właściwym terenowo i poinformowało o zdarzeniu. Przetransportowano wymienioną do szpitala celem wykonania badań lekarskich.  
Kobieta została zwolniona do domu otrzymując równocześnie wezwanie do stawienia się w komisariacie, na które ostatecznie nie stawiła się.
Obecnie w Komisariacie Szczecin - Śródmieście toczy się postępowanie przygotowawcze dotyczące znieważenia funkcjonariuszy, zmuszania przemocą do zaniechania prawnej czynności jaką jest zatrzymanie oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Równolegle toczy się również postępowanie dotyczące wykroczenia w ruchu drogowym.

 W związku z doniesieniami medialnymi prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin - Śródmieście wszczął postępowanie z art. 231 k.k., jednak do dnia dzisiejszego kobieta ani jej pełnomocnik nie złożyli zawiadomienia w tej sprawie. Również sąd nie rozpoznał zażalenia na zatrzymanie złożone przez podejrzaną w tej sprawie.


Opr. podkom. Mirosława Rudzińska

Powrót na górę strony
Polska Policja