Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia EUPST II - dzień 1

W słupskiej Szkole Policji rozpoczęła się kolejna edycja międzynarodowego szkolenia w ramach projektu EUPST II - European Union Police Services Training II. Ideą tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie zdolności zarządzania kryzysowego sił policyjnych państw uczestniczących oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Słupska placówka kolejny rok z rzędu jest polskim gospodarzem tego szkolenia.

Udział w szkoleniu bierze ponad 50 policjantów z państw Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. EUPST II jest programem zakładającym wyszkolenie do 2018 roku około dwóch tysięcy policjantów z różnych krajów oraz zbudowanie spójnego systemu zarządzania i szkolenia, wzmocnienie interoperacyjności oraz stworzenie międzynarodowej, policyjnej sieci wymiany informacji. Wszystkie te działania mają na celu umożliwienie wprowadzenia nowych i jasnych standardów w przypadkach delegowania funkcjonariuszy na misje zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej, do udziału w operacjach pokojowych ONZ oraz współpracy z Unią Afrykańską i innymi międzynarodowymi organizacjami.

Większość zajęć odbywać się będzie na terenie Szkoły Policji w Słupsku. Jedno z większych przedsięwzięć symulacyjnych przeprowadzone będzie jednak poza terenem placówki - na terenach nadmorskich i leśnych w pobliżu Słowińskiego Parku Narodowego. Zajęcia będą obejmować problematykę działań policyjnych na misjach (dotychczasowe doświadczenia z misji między innymi w Liberii, Gruzji, Kosowie). Uczestnicy wezmą tez udział w akcji poszukiwawczej wykorzystując do tego nowoczesne lokalizatory GPS. Program szkolenia przewiduje również zajęcia na strzelnicy połączone z ratownictwem taktycznym; całość uzupełnią zajęcia wykładowe.

Zdjęcie grupowe w wysokiej rozdzielczości można pobrać na dole tej strony.
Ein hochauflösendes Foto kann am Ende dieser Seite heruntergeladen werden.
A high resolution group photo can be downloaded at the bottom of this page.

Film EUPST II - dzień 1 / Tag 1 / day 1

 

Powrót na górę strony
Polska Policja