Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przekazanie walizek edukacyjnych do działań profilaktycznych zakupionych w ramach projektu polskiej i niemieckiej policji „Nie dla narkotyków…”

Data publikacji 26.09.2017

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się przekazanie materiałów edukacyjnych policjantom, którzy na terenach przygranicznych realizować będą działania profilaktyczne w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej skierowane do młodzieży oraz osób dorosłych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele policji dolnośląskiej, lubuskiej, a po stronie niemieckiej – policji w Görlitz. Materiały edukacyjne zakupione zostały w ramach projektu „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim”.

Przekazane materiały edukacyjne trafiły w ręce dolnośląskich, lubuskich i niemieckich policjantów w następujących powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, bolesławieckim, złotoryjskim, żarskim, Bautzen i Görlitz. Wśród nich są walizki edukacyjne, filmy profilaktyczne, plakaty oraz materiały dla młodzieży.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały również przedmioty znajdujące się w walizkach edukacyjnych, które często wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających, a można je na co dzień znaleźć u młodych ludzi w domu oraz w szkole. Środki dydaktyczne zakupione zostały w ramach projektu realizowanego przez policjantów z Polski i Niemiec pn. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim”.

Główne cele projektu:

-stworzenie warunków dla optymalnej transgranicznej współpracy policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej;

-podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników policji zajmujących się tematyką narkotykową;

-podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców pogranicza polsko-saksońskiego na temat problemów związanych z zażywaniem substancji odurzających.

Partnerem wiodącym tego przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu zostały Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Dyrekcja Policji w Görlitz.

Projekt pn. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” nr PLSN.04.01.00-02-0001/15 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020.

(KWP we Wrocławiu / jch)

  • Przekazanie materiałów dydaktycznych
  • Przekazanie materiałów dydaktycznych
  • Przekazanie materiałów dydaktycznych
  • Przekazanie materiałów dydaktycznych
  • Przekazanie materiałów dydaktycznych
  • Przekazanie materiałów dydaktycznych
Powrót na górę strony
Polska Policja