EUPST II - dzień 2 - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

EUPST II - dzień 2

Strzelanie w warunkach ograniczonej widoczności, z ograniczonym dostępem tlenu oraz autopomoc w warunkach działań taktycznych - to niektóre ćwiczenia policjantów z państw Europy i Afryki, którzy uczestniczą w projekcie EUPST II odbywającym się w słupskiej Szkole Policji.

Ideą EUPST II (European Union Police Services Training II) jest wzmocnienie zdolności zarządzania kryzysowego sił policyjnych państw uczestniczących oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Słupska placówka kolejny rok z rzędu gości uczestników tego szkolenia. Koordynatorem polskiej części EUPST II jest Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Udział w szkoleniu bierze ponad 50 policjantów z państw Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. EUPST II jest programem zakładającym wyszkolenie do 2018 roku około dwóch tysięcy policjantów z różnych krajów oraz zbudowanie spójnego systemu zarządzania i szkolenia, wzmocnienie interoperacyjności oraz stworzenie międzynarodowej, policyjnej sieci wymiany informacji.

Film EUPST II - dzień 2

Pobierz plik EUPST II - dzień 2 (format mp4 - rozmiar 15.46 MB)


Pełne galerie zdjęć, w wersji do pobrania, znajdują się na dole strony.
Vollständige herunterladbare Foto-Galerien sind am unteren Rand der Seite.
Full downloadable photo galleries are at the bottom of the page.
  • Autopomoc w warunkach działań taktycznych / Selbsthilfe bei taktischen Bedingungen / Self help in tactical conditions.

  • Strzelanie w warunkach ograniczonego dostępu tlenu / Schießen unter beschränkten Sauerstoffbedingungen / Shooting under restricted oxygen conditions.

  • Strzelanie w warunkach ograniczonej widoczności / Schießen unter eingeschränkter Sichtbarkeit / Shooting under limited visibility.

  • Strzelanie do poruszającego się celu / Schießen auf ein bewegendes Ziel / Shooting to a moving target.

Powrót na górę strony
Polska Policja