Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzięki CBŚP skarb państwa nie został uszczuplony o 6,5 mln zł

Data publikacji 01.10.2017

Policjanci z rzeszowskiego CBŚP zapobiegli wyłudzeniu kilkumilionowego zwrotu podatku VAT. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej podejrzani są o tzw. „karuzelowy”, fikcyjny obrót sprzętem elektronicznym, a szczególnie telefonami komórkowymi. Policjanci zatrzymali do sprawy siedem osób, którym już przedstawiono zarzuty.

Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej  Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, postępowanie w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Jej członkowie podejrzani są o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym karuzelowym obrotem sprzętem elektronicznym, w tym telefonami komórkowymi. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli działać przez kilka miesięcy 2015 roku. Śledztwo obejmuje swoim zakresem 63 podmioty gospodarcze, działające na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, a także firmy z Włoch i Niemiec.

Policjanci CBŚP ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży telefonów komórkowych, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury VAT, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.

Śledczy ustalili, że kwota uszczuplenia należności publicznoprawnej, wynikająca z wyłudzenia zwrotu podatku VAT wynosi ponad 500 tyś. zł. Natomiast wartość narażenia Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku wyniosłaby co najmniej 6,5 mln zł.

W połowie września funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie CBŚP przeprowadzili realizację, w wyniku której zatrzymali siedem osób.  Wówczas zabezpieczono mienie na łączną kwotę około miliona złotych. Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

 

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 3.26 MB)

Powrót na górę strony