Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożar szpitala i ewakuacja ludności cywilnej – wspólne ćwiczenia policjantów, strażaków i medyków

Data publikacji 02.10.2017

Pożar szpitala w Lubsku i ewakuacja pacjentów to założenia ćwiczeń, w których uczestniczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żarach wspólnie ze strażakami oraz służbą medyczną. Wspólne działania to okazja do przećwiczenia procedur w trakcie wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz omówienia ich przebiegu i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

W piątek (29 września) policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku i Komendy Powiatowej Policji w Żarach współdziałali ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Lubsku oraz służbą medyczną szpitala w ramach wspólnych ćwiczeń sztabowych. Brali w nich również udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żarach. Kierownikiem ćwiczeń po stronie Policji był Komendant Powiatowy Policji w Żarach kom. Maciej Sałek. Scenariusz wspólnych działań zakładał organizację i prowadzenie ewakuacji ludności cywilnej oraz pacjentów szpitala w związku z pożarem, który wybuchł w samo południe na terenie oddziału „Szpitala na Wyspie” w Lubsku. Zadania jakie mieli do wykonania policjanci, to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas prowadzonej akcji, współpraca z podmiotami biorącymi udział w ewakuacji, a także podejmowanie działań ratowniczych.

Celem wspólnych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności kierownictwa jednostki w zakresie wymiany informacji z organami nadrzędnymi oraz współdziałanie i koordynacja działań wszystkich służb w przypadku wystąpienia podobnych sytuacji. Po zakończonych działaniach przedstawiciele służb omówili procedury stosowane podczas takiej sytuacji, a także wymienili spostrzeżenia w związku z problemami jakie mogą powstać na wypadek realnego zagrożenia pożarem.

 

Źródło: podkom. Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach

 

Powrót na górę strony