Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendy wojewódzkie świecą przykładem

Data publikacji 07.10.2017

Okres jesienno-zimowy, to czas szczególnie trudny dla pieszych i rowerzystów poruszających się na naszych drogach. Wcześnie zapadający zmierzch, zmienne warunki atmosferyczne, a przy tym piesi ubrani w ciemną odzież lub nieoświetleni rowerzyści - to połączenie bardzo niebezpieczne nie tylko poza terenem zabudowanym. Efektem tego jest zwiększona liczba wypadków z ich udziałem. „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”, „Zabłyśnij na drodze”, „Załóż odblask”, „Bezpieczny senior”, ….to tylko niewielka część akcji prowadzonych przez policjantów Ruchu Drogowego garnizonu mazowieckiego Policji, które ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

O konieczności prowadzenia działań zapobiegawczych świadczą dane statystyczne. Od października 2016 do marca 2017 roku, na mazowieckich drogach w 222 wypadkach zginęło 27 pieszych, a aż 211 zostało rannych. W tym samym okresie w terenie niezabudowanym doszło do 67 wypadków z udziałem pieszych, w których śmierć poniosło 31 osób, a 39 zostało rannych. Widząc potrzebę przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom, podjęliśmy szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na mazowieckich drogach.  

Jednym z nich jest program profilaktyczny pn. „B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”, służący poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego
w oparciu o edukację oraz wzrost świadomości uczestników ruchu drogowego. Jego główne założenie stanowi teza, że poprawa bezpieczeństwa na drogach będzie następować wprost proporcjonalne do wzrostu liczby świadomych uczestników ruchu drogowego.  Program jest traktowany jako długofalowe działanie realizowane przez Komendę Wojewódzką zs. w Radomiu. Wśród wielu partnerów programu znajdują się m.in.: Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce, Ciechanowie i Płocku, Mazowiecki Kurator Oświaty czy też Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, w tym wszystkie delegatury w subregionach, placówki oświatowe, samorządy terytorialne i inne podmioty.

W ramach programu, we współpracy z placówkami oświatowymi, tworzone są tzw. „Banki odblasków”, których obecnie mamy 144 spośród 460 partnerów programu. Powstały one z potrzeby redystrybucji odblasków, wcześniej już rozdanych. W ten sposób chcieliśmy zmniejszyć „deficyt odblasków”, które po „wyjęciu z szafy” i umieszczeniu w banku odblasków otrzymają  tzw. „drugie życie”.

Informacje o realizowanych działaniach są zamieszczane na specjalnie przygotowanych „Szkolnych tablicach BRD”. Założeniem jest, że tablice te umieszczane są w centralnym miejscu w szkole tak, aby mogli je widzieć nie tylko uczniowie, ale również osoby odwiedzające placówkę. Promocja tego typu działań ukierunkowana jest na używanie oraz dystrybucję materiałów odblaskowych, adresowana nie tylko do uczniów danej szkoły, ale przede wszystkim lokalnej społeczności.

Działania profilaktyczne z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego, to spotkania, wspólne akcje i przedsięwzięcia, a wśród nich realizacja założeń kampanii „Kierowco nie polujemy na zebrach”. Myślą przewodnią kampanii jest hasło: „Kulturalny i bezpieczny kierowca zachowuje szczególną ostrożność zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest partnerem na drodze”. Dzieci ubrane w elementy odblaskowe same poznają wartość i znaczenie odblasków, promując ich używanie. Uczniowie wychodzą w rejon przejść dla pieszych wraz z własnoręcznie wykonanymi transparentami i plakatami dziękują i zarazem proszą o właściwe zachowanie kierowcy na drodze.

Pierwsze tego typu działania miały swój początek we wrześniu 2016 roku, kiedy to w jednym dniu, o jednej godzinie ponad 6,5 tysiąca dzieci ze 140 mazowieckich przedszkoli i szkół wyszło na ulicę, w rejon przejść dla pieszych, by promować akcję. Tegoroczne działania realizowane były jednocześnie z działaniami „Bezpieczna droga do szkoły”, a uczestniczyło w nich już ponad 10 tys. dzieci.

Bardzo ważną grupą adresatów programu są też seniorzy, czyli najstarsi uczestnicy ruchu drogowego. Jedną z platform wymiany informacji są spotkania  organizowane w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku i kołach seniora w ramach kampanii pn. „I Ty będziesz kiedyś seniorem”. Jest to projekt edukacyjny na rzecz poprawy relacji międzypokoleniowej wśród uczestników ruchu drogowego. Partnerami projektu są Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, który na potrzeby spotkań z seniorami użyczył nam „Symulatora odczuć osób starszych”. Każde spotkanie z seniorami, to swoisty warsztat przypominający o podstawowych zasadach ruchu drogowego,a szczególnie o odpowiednim i właściwym używaniu elementów odblaskowych, które mogą poprawić ich widoczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.

Ne mniej ważni, patrząc na bezpieczeństwo na drogach, są także rowerzyści. Musimy pamiętać, że każdy rowerzysta po zejściu z roweru staje się pieszym. Dlatego przez cały sezon rowerowy spotykaliśmy się z całymi rodzinami i promowaliśmy używanie kamizelek odblaskowych w ramach akcji „Co za jazda”.

Za poprawę bezpieczeństwa na mazowieckich drogach odpowiedzialna jest nie tylko Policja, ale i inne instytucje, organizacje i partnerzy, z którymi współpracujemy. Wraz z nimi realizujemy założenia wielu kampanii, działań, akcji m.in.: „Bezpieczna Droga do szkoły”, „Kręci mnie bezpieczeństwo” itd.

Wśród realizowanych przez nas działań przez cały okres jesienno-zimowy, począwszy od października br., policjanci z naszego garnizonu realizują zadania wynikające z długofalowych działań prewencyjno-profilaktycznych pod nazwą „WIDOCZNY NA DRODZE – BEZPIECZNY PO ZMROKU”. Działania ukierunkowane są głównie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego polegające na egzekwowaniu obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych oraz oświetlenia rowerów. Każda tego typu interwencja winna być zakończona wręczeniem elementu odblaskowego sprawcy wykroczenia, który przestaje być niewidocznym, a tym samym staje się bezpiecznym.

Tymczasem codzienne statystyki pokazują, jak wiele jest jeszcze do zrobienia dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a codzienna kreatywność musi podążać za nowościami technologicznymi oraz oczekiwaniami społecznymi, a żeby je spełnić, utworzyliśmy pocztę oraz profil na portalu społecznościowym Facebook (Fanpage) o nazwie „bezpieczny.niechroniony”. Jak dotąd, zostało opublikowanych 585 postów, które dotarły do prawie 360 tysięcy odbiorców, a wyświetlono je ponad 638 tysięcy razy.

Prowadzimy też nieustającą działalność medialną, co daje nam dodatkowe możliwości w promowaniu naszych działań. Poprzez portale społecznościowe, lokalne i krajowe media promujemy modę na noszenie elementów odblaskowych.  W naszych działaniach promujemy podejście oparte na idei partnerstwa na drodze i zdrowym rozsądku. Mniej mówimy o prawnych  konsekwencjach zdarzeń, a bardziej koncentrujemy się na potrzebie np. „dawaniu sobie szansy”  poprzez  używanie odblasków i właściwe zachowanie na drodze.

(żródło KWP zs. w Radomiu / ro) 

Powrót na górę strony