Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Bombowe ćwiczenia

Data publikacji 06.10.2017

Policjanci, prokuratorzy i Żandarmeria Wojskowa ćwiczyli na poligonie w Biedrusku. Było to szkolenie z zakresu działań procesowych po eksplozji ładunku wybuchowego. W szkoleniu wzięło udział sześćdziesięciu ekspertów.

Przy współpracy z Żandarmerią Wojskową zostało zorganizowane szkolenie związane z profesjonalizacją działań procesowych po eksplozji ładunku wybuchowego. W szkoleniu udział wzięło 60 osób. Byli to policjanci, prokuratorzy, a także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.

Szkolenie miało dwuetapowy charakter. W pierwszym policyjni pirotechnicy z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu detonowali na poligonie w Biedrusku różnorodne ładunki wybuchowe. Eksplozje następowały w samochodach i w pobliżu nich. Miało to wymiar zbliżony do realiów. Po detonacjach do działań przystępowali policyjni technicy, policjanci i prokuratorzy. Podczas oględzin trenowano sposoby najbardziej właściwego odnajdywania i zabezpieczania śladów powybuchowych.

Podczas drugiego panelu, który odbywał się w Ośrodku Szkolenia Sił Powietrznych w Kiekrzu omawiano wszystkie teoretyczne aspekty ćwiczonych elementów.

 

 

Andrzej Borowiak

 

Film 11

Pobierz plik 11 (format mp4 - rozmiar 12.93 MB)

Powrót na górę strony