Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabawa z dronem mogła mieć nieszczęśliwy finał

Data publikacji 09.10.2017

Zabawa dronami, to coraz częstszy widok. Różne modele dronów są dostępne dla coraz szerszego grona osób, w tym najmłodszych. Musimy jednak pamiętać o tym, że oprócz przyjemności wynikającej z pilotowania takiego urządzenia, możemy narazić się także na odpowiedzialność karną w przypadku niewłaściwego ich wykorzystania, bądź wyrządzenia komuś krzywdy. Do wypadku z dromen doszło kilka dni temu w Ropczycach.

Do zdarzenia doszło tydzień temu na jednym z boisk sportowych. Dyżurny ropczyckiej komendy otrzymał zgłoszenie od jednego z mieszkańców Ropczyc, że jego kilkuletni wnuk został uderzony w głowę przez urządzenie takie jak dron. Fakt ten został potwierdzony przez funkcjonariuszy. Jak ustalono, dronem posługiwał się 15-letni mieszkaniec gminy Ropczyce. W trakcie zabawy, stracił panowanie nad urządzeniem, w wyniku czego uderzyło ono w chłopca. Teraz sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Pamiętajmy, że dzieci nie powinny sterować dronem bez nadzoru dorosłego. Umiejętność podniesienia drona do góry, przeprowadzenia lotu i jego późniejszego lądowania, to tylko jedna z wielu funkcji, którą musi opanować jego operator. Niezwykle ważne jest także prawidłowe i szybkie ocenienie sytuacji i podjecie natychmiastowej właściwej reakcji, na to co się dzieje dookoła.

Bez względu na to czy dron lub model jest eksploatowany w celach sportowo – rekreacyjnych czy komercyjnych na operatorze spoczywa szczególna odpowiedzialność:

  • operator musi zapewnić, aby jego statek powietrzny był używany w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej;
  • operator musi wykonywać lot z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym;
  • operator musi wykonywać lot w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia w przypadku awarii lub utraty kontroli nad swoim sprzętem;
  • operator ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność;
  • operator przed lotem musi przeprowadzić kontrolę stanu technicznego bezzałogowego statku powietrznego oraz stwierdzić poprawność działania tego statku i urządzeń sterujących, jeżeli występują;
  • operator zapewnia pierwszeństwo drogi innym użytkownikom przestrzeni powietrznej.

Zgodnie z polskim prawem, osoba eksploatująca modele latające jest zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia OC. 

Nie posiadając świadectwa kwalifikacji, modelem czy dronem można latać tylko w zasięgu wzroku operatora. Za wyrządzone szkody oraz za naruszenie przepisów Ustawy Prawo Lotnicze odpowiada osoba obsługująca urządzenie. W przypadku doprowadzenia do wypadku grozi odpowiedzialność wynikająca z przepisów kodeksu karnego dotyczących uszkodzenia ciała, czy mienia, jak i wypadków lub katastrof w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Amatorom latania modelami lub dronami przedstawiamy główne zasady jakie opublikował prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego:http:latajzglowa.pl

Powrót na górę strony