Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dowódcy z Oddziałów Prewencji Policji

Przedstawiciele średniej kadry dowódczej Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji zakończyli doskonalenie swoich umiejętności w słupskiej Szkole Policji. Szkolenie dla tych formacji prewencyjnych realizowane jest tylko w Słupsku.

Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu dowodzenia pododdziałem oraz dobieranie odpowiedniej taktyki działania adekwatnej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa interweniujących policjantów.
Szkolenie jest także dobrą okazją aby udoskonalić i utrwalić wiedzę z zakresu formowania i manewrowania szykami policyjnymi z jednoczesnym wykorzystaniem i użyciem środków przymusu bezpośredniego.

Kilkutygodniowe kursy specjalistyczne adresowane są w głównej mierze do funkcjonariuszy oddziałów, samodzielnych pododdziałów i nieetatowych pododdziałów prewencji Policji zajmujących stanowiska służbowe dowódcy drużyny, dowódcy plutonu, zastępcy dowódcy kompanii i dowódcy kompanii oraz do policjantów przewidywanych do objęcia wspomnianych stanowisk.
Swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem dzielili się z uczestnikami kursu nauczyciele stowarzyszeni z pododdziałów zwartych: dowódca kompanii OPP Lublin - nadkom. Jacek Banaszkiewicz, specjalista Zespołu Szkolenia OPP Warszawa - nadkom. Marcin Wajs, zastępca dowódcy SPPP Płock - kom. Jarosław Licnerski oraz specjalista Zespołu Szkolenia OPP Poznań - asp.szt. Jarosław Urbaniak.

Zajęcia na tego rodzaju szkoleniach trwają trzy tygodnie i podzielone jest na dwa główne bloki tematyczne - dowodzenie i realizację działań zespołowych. Policjanci poznają filozofię i teorię dowodzenia oraz aspekty prawne działania pododdziałów zwartych Policji. W trakcie zajęć omawiane jest także użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.
W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy szkolenia opracowują plan zabezpieczenia działań policyjnych wykorzystując do tego mapy oraz urządzenia GPS. Kolejnym etapem jest organizacja łączności, podział zadań i określenie współdziałania pododdziałów Policji. Każdy z kursantów określa taktykę działania drużyn interwencyjnych i prowadzenie ewentualnych działań ratowniczych.

Jakość opracowanych podczas szkolenia materiałów weryfikowana jest podczas symulacji działań pododdziałów zwartych przywracających naruszony porządek prawny. Egzamin końcowy obejmuje test wiedzy składający się z 40 pytań wielokrotnego wyboru oraz sprawdzian praktyczny obejmujący losowo wybrane założenie do realizacji w sile plutonu lub drużyny.
Wszyscy uczestnicy zakończonej ostatnio edycji szkolenia pozytywnie zaliczyli egzamin końcowy pod okiem komisji oraz obserwatora z Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji - asp.szt. Artura Pelczara.

  • Ćwiczenia na poligonie w Wicku Morskim

  • Zajęcia na terenie Szkoły Policji w Słupsku

  • Egzamin końcowy uczestników kursu i oficjalne zakończenie

Powrót na górę strony
Polska Policja