Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy bliżej mediów

Data publikacji 09.10.2017

W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyło się szkolenie oficerów prasowych oraz osób upoważnionych do kontaktów z dziennikarzami. Podczas wykładów omówiono m.in. współpracę dzielnicowych z mediami oraz zasady tworzenia dobrych komunikatów informacyjnych. Następnie uczestnicy odwiedzili "Sztolnię Królowa Luiza" w Zabrzu. Tam odbyły się warsztaty mające na celu wypracowanie wspólnych metod działania w przypadku zdarzeń zaistniałych na terenie kopalń, a budzących zainteresowanie mediów. Oficerowie prasowi mieli także okazję poznać specyfikę trudnej pracy górników.

W szkoleniu uczestniczyli oficerowie prasowi policji, osoby odpowiedzialne za komunikację w mediach oraz kierownicy dzielnicowych. Celem szkolenia było usprawnienie współpracy policjantów z dziennikarzami, a w szczególności wypracowanie rozwiązań współdziałania dzielnicowych z mediami. Organizatorem szkolenia była Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podinsp. Aleksandra Nowara, która rozpoczęła szkolenie oraz przywitała zaproszonych prelegentów i uczestników.

Pierwszą część szkolenia poświęconą współpracy dzielnicowych z mediami poprowadzili specjaliści z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Podczas tego wykładu omówiono podstawy prawne i zasady współdziałania policjantów tzw. pierwszego kontaktu z dziennikarzami. Zaprezentowano także przygotowany przez śląską policję film instruktażowy ukazujący, jak mundurowi nie pełniący na co dzień funkcji oficerów prasowych, powinni prawidłowo wypowiadać się przed kamerą. Później rzecznicy prasowi z komend miejskich i powiatowych będą mieli za zadanie przeszkolić w tym zakresie dzielnicowych w swoich jednostkach, ponieważ to głównie do nich kierowany był ten materiał.  

Kolejnym prelegentem podczas szkolenia była Ksymena Szymczuk – Zawada - ekspert ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, która omówiła zasady tworzenia poprawnych, przyjaznych dla ludzi komunikatów informacyjnych. Na zakończenie części teoretycznej szkolenia głos zabrał mł. insp. Krzysztof Kazek – Pełnomocnik Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds Ochrony Praw Człowieka, który poruszył temat przeciwdziałania torturom.

W dalszej części szkolenia uczestnicy odwiedzili niedawno otwartą dla zwiedzających "Sztolnę Królowa Luiza" w Zabrzu. Oficerowie prasowi śląskiego garnizonu, jako jedni z pierwszych gości mogli zwiedzić nową trasę w podziemiach kopalni. Nie raz rzecznicy musieli stanąć przed trudnym zadaniem przekazywania smutnych informacji o katastrofach górniczych. Ta wizyta była okazją do poznania trudnej pracy górników "na dole". Tam policjanci zobaczyli nie tylko, jak wyglądały warunki pracy górników w przeszłości, ale również, jak przebiega ona obecnie. 

Takie warsztaty mają na celu wypracowanie wspólnych metod działania w przypadku zdarzeń zaistniałych na terenie kopalń, np. katastrof i zasad udzielania informacji mediom podczas akcji ratunkowych w kopalniach. Szkolenia rzeczników prasowych odbywają się cyklicznie i są doskonałą okazją do kształtowania współpracy policjantów z przedstawicielami mediów oraz innych instytucji, a także do rozwijania narzędzi komunikacyjnych, umacniania tożsamości formacji i integracji środowiska policyjnego.

 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
 • szkolenie oficerów prasowych
Powrót na górę strony