Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe funkcjonariuszy z Polski i Czech w ramach projektu „Bezpieczna Granica”

Data publikacji 10.10.2017

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis na terenie Masywu Śnieżnika odbyły się polsko-czeskie ćwiczenia transgraniczne. Głównym ich celem była weryfikacji procedur postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci zagubienia się osób w terenie trudno dostępnym w rejonie granicy państwa.

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku w dniach 4-6 października br. odbyły się ćwiczenia transgraniczne w ramach projektu pn. „Bezpieczna Granica”. Poprzedzone były międzynarodową konferencją, podczas której przedstawiono założenia projektu pn.„Bezpieczna Granica”.

Podczas tego przedsięwzięcia funkcjonariusze omówili procedury transgraniczne współdziałania Policji polskiej i czeskiej. Funkcjonariusze z Republiki Czeskiej i z Polski podczas ćwiczeń, za osobami poszukiwanymi w trudnym terenie przygranicznym, wykorzystywali zakupiony w ramach projektu sprzęt, między innymi urządzenia GPS, profesjonalne latarki czołowe, kufry do transportu sprzętu oraz mapy topograficzne powiatu kłodzkiego. Uczestnicy szkolenia posługiwali się zakupionymi urządzeniami i sprawdzali ich praktyczne zastosowanie w terenie.

Jednym z zadań praktycznych, z którym musieli zmierzyć się uczestnicy ćwiczeń, była symulacja zaginięcia grupy turystów w trudnym terenie przygranicznym. Policjanci oraz goprowcy z Polski i Republiki Czeskiej przeprowadzali czynności pod presją czasu. Każda decyzja podejmowana przez uczestników była koordynowana przez polsko-czeski zespół sztabowy w czasie rzeczywistym, tak jak to się dzieje w przypadku prawdziwych poszukiwań. Po czterech godzinach, funkcjonariusze odnaleźli zaginionych turystów. W ćwiczeniach były także wykorzystane psy tropiące ze straży pożarnej oraz policyjne psy służbowe z Usti nad Orlicą.

Zadania i symulacje, z którymi mieli do czynienia uczestnicy ćwiczeń nie należały do łatwych. Ukształtowanie górskiego terenu było niewątpliwie naturalną przeszkodą utrudniającą akcję ratunkową. Wykorzystanie nowego sprzętu oraz wspólne polsko-czeskie skoordynowanie akcji poszukiwawczej przyniosło oczekiwane efekty i dało możliwość wypracowania algorytmu dla służb zaangażowanych w poszukiwania. Przyczyni się to niewątpliwie do poprawy efektywności pracy policji na pograniczu i jeszcze lepszej realizacji zadań a co za tym idzie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

W ćwiczeniach uczestniczyli m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mł. insp. Emil Łabanc, Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku insp. Andrzej Sidorowicz-Radzikowski, Zastępca Komendanta Powiatowego w Kłodzku mł. insp. Andrzej Czerniatowicz, Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu mł. insp. Maciej Januszkiewicz, komendanci komisariatów oraz funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji Kłodzku. Ze strony czeskiej w przedsięwzięciu uczestniczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Pardubicach, Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej KWP w Pardubicach, Komendant Powiatowy Policji w Usti nad Orlicą, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Usti nad Orlicą oraz funkcjonariusze służb prewencyjnych Policji Czeskiej. Ponadto w ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele GOPR , Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Leśnej z obu stron granicy, a także przedstawiciele samorządów lokalnych.

(KWP we Wrocławiu / ig)

  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe funkcjonariuszy z Polski i Czech w ramach projektu „Bezpieczna Granica”
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe funkcjonariuszy z Polski i Czech w ramach projektu „Bezpieczna Granica”
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe funkcjonariuszy z Polski i Czech w ramach projektu „Bezpieczna Granica”
Powrót na górę strony