Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalimy przyszłych policjantów

Data publikacji 11.10.2017

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. była inicjatorem doskonalenia umiejętności sprawnościowych dla wszystkich tych, którzy wiążą swą przyszłość z Policją. W auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. policyjni instruktorzy demonstrowali prawidłowe pokonanie toru przeszkód, który jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego.

Od 1 stycznia 2017 roku w szeregi Lubuskiej Policji wstąpiły już 62 osoby. Do końca roku planowane jest jeszcze przyjęcie 100 adeptów policyjnego rzemiosła. Aby było to możliwe niezbędne jest pozytywne przejście przez procedurę rekrutacyjną. Jednym z etapów, który czeka kandydatów do służby w Policji jest TSF czyli test sprawności fizycznej. Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący - 1 min 41 s. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Lubuska Policja w trosce o jak najlepsze przygotowanie kandydatów zorganizowała spotkanie, z wyszkolonymi instruktorami Policji, podczas którego zademonstrowali prawidłowość tego etapu kwalifikacyjnego. W auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. grupa kilkunastu osób, które w niedalekiej przyszłości będą starać się o służbę w Policji, miała możliwość przećwiczenia technicznej odsłony tego etapu i poznać jego założenia. Czujne oczy instruktorów z Wydziału Kadr i Szkolenia, Konwojowego oraz policyjnych antyterrorystów, monitorowały poczynania kandydatów, korygując potencjalne błędy. Wszystko po to, aby już na właściwym egzaminie skutecznie poradzić sobie z tą odsłoną kwalifikacyjną.

Osoby biorące udział w ćwiczeniach poparły inicjatywę Lubuskiej Policji. Dlatego KWP w Gorzowie Wlkp. planuje cykliczne spotkania w przedmiotowej materii, aby wszyscy, którzy planują wstąpić w szeregi Policji mieli możliwość podniesienia swych umiejętności, co znacznie poprawi ich wynik na egzaminie właściwym. Kolejna szansa już 20 października tym razem na południu regionu. W przyszły piątek /20 października / w godzinach 11.00-13.00 w hali przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze instruktorzy Policji będą do dyspozycji kandydatów. Zapraszamy !

http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda/38735,3-Etapy-postepowania-kwalifikacyjnego.html

 

nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.28 MB)

Powrót na górę strony