Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Strażacy szkolili policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie

Data publikacji 11.10.2017

Ponad miesiąc trwało szkolenie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Strażacy z Gutkowa przekazywali wiedzę z zakresu zwalczania zagrożeń związanych z użyciem niebezpiecznych substancji łatwopalnych wobec policjantów.

Wczoraj (10.10.17 r.) w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Gutkowie, zakończyło się szkolenie policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Cykl szkoleń trwał od 12 września br.  Na 10 spotkaniach odbywających się 2 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie, funkcjonariusze przyswajali wiedzę nt. zwalczania zagrożeń związanych z użyciem niebezpiecznych substancji łatwopalnych wobec policjantów. Łącznie przeszkolono 200 policjantów OPP z Olsztyna. Spotkania te miały na celu podniesienie umiejętności gaszenia i radzenia sobie w sytuacji pożaru ze szczególnym ukierunkowaniem gaszenia odzieży funkcjonariuszy m.in. za pomocą kocy gaśniczych i gaśnic.

 

Funkcjonariusze podczas interwencji domowych czy też zabezpieczania meczów są narażeni na nieobliczalne zachowanie osób, które mogą podpalić policjantów m.in. za pomocą tzw. „koktajli mołotowa”. W wielu przekazach medialnych słyszymy o czynnej napaści na funkcjonariuszy, a część z nich odbywa się m.in. za pomocą środków łatwopalnych. W ostatnim czasie taka sytuacja miała miejsce w Katowicach, gdzie w kierunku funkcjonariusza, który pełnił służbę na koniu, ktoś rzucił racę. Także podczas burd i zamieszek, które miały miejsce w Ełku, grupa chuliganów rzucała w kierunku policjantów zabezpieczających ład i porządek w mieście „koktajle mołotowa”. Funkcjonariusze mając na uwadze takie właśnie wydarzenia wystąpili do kolegów ze straży pożarnej o przeprowadzenie właśnie takich szkoleń.. To kolejne efekty dobrej współpracy między tymi dwoma formacjami w ramach porozumienia podpisanego w marcu br. przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Mirosława Hołubowicza. Szkolenie to odbył się również dzięki zaangażowaniu kierownictwa OPP w Olsztynie. Funkcjonariusze Policji i Straży Pożarnej zapowiadają dalsze zacieśnianie współpracy w różnych obszarach obu tych formacji.

(kw)

Powrót na górę strony