Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikacja w zespole od piłkarskiej ,,kuchni”

Data publikacji 12.10.2017

Oficerowie prasowi śląskiego garnizonu policji oraz przedstawiciele katowickiej komendy wojewódzkiej spotkali się na stadionie Arena Zabrze, aby spojrzeć na komunikację społeczną z innej perspektywy. Jej rolę i wpływ na wynik pracy zespołu omówił trener mentalny zabrzańskiej drużyny piłkarskiej. Istotę komunikacji podczas imprez masowych omówił natomiast koordynator policyjnych spottersów. Szkolenie zorganizował Zespół Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach dzięki uprzejmości władz miasta Zabrze oraz zarządowi klubu Górnika Zabrze.

"Podnoszenie jakości komunikacji społecznej jako warunek dobrej współpracy ze społeczeństwem”, to temat szkolenia, które odbyło się na stadionie piłkarskim w Zabrzu. Otworzył je Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, który w swoim przemówieniu podkreślił rolę dobrej współpracy pomiędzy policją, miastem i klubem przy zabezpieczeniu imprez masowych, oraz nawiązał do elementów i rozwiązań technicznych, których rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach sportowych. Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu Górnika Zabrze Andrzej Pasek, który przywitał uczestników i podkreślił istotę komunikacji wewnętrznej przy organizacji meczów piłkarskich.

Do gospodarzy oraz wszystkich uczestników, w imieniu mundurowych, zwrócił się Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. W swoim wystąpieniu wskazał, iż dobra komunikacja jest jednym z czynników gwarantujących sukces. Komendant od wielu lat związany jest z Zabrzem, dlatego jako jeden z przykładów wskazał rozwój miasta, do którego przyczyniła się nie tylko ciężka praca, ale również właściwa komunikacja.

Tytułem wstępu Zastępca Naczelnika Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach kom. Jarosław Gorzawski omówił uczestnikom założenia i cel szkolenia. Było ono kolejnym z serii spotkań dotyczących komunikacji wewnętrznej wpisujących się w realizację Priorytetów Komendanta Głównego Policji na rok 2017 tj. zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem – realizacja zadania dot. rozszerzenia współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym władzami samorządowymi, w obszarze wspierania i finansowania działań Policji o charakterze profilaktycznym.

Pierwszym prelegentem był podkom. Radosław Kolasa – koordynator policyjnych spottersów w śląskim garnizonie Policji. Przybliżył on uczestnikom rolę komunikacji pomiędzy kibicami, policjantami, klubami sportowymi oraz władzami samorządowymi. Pokazał również jak dobra komunikacja pomiędzy poszczególnymi środowiskami wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo imprez sportowych.

Po wystąpieniu policyjnego obserwatora, kolejnym prelegentem był Norbert Bradel- trener mentalny Górnika Zabrze. Podczas wystąpienia omówił na przykładzie drużyny piłkarskiej rolę jednostki w pracy całego zespołu. Tym samym nawiązał do celów jakimi powinniśmy się kierować, aby zespół którego jesteśmy częścią, odnosił sukcesy.

Nie zabrakło również ćwiczeń praktycznych. Za ich pomocą, w prosty sposób, uczestnicy mogli z innej strony spojrzeć na komunikację wewnętrzną w zespole.

Po ćwiczeniach uczestnicy zwiedzili stadion, gdzie poznali obiekt oraz jego elementy wpływające na bezpieczeństwo kibiców.

Ostatnim elementem spotkania w Zabrzu, było pamiątkowe zdjęcie.

Po wizycie na stadionie kolejna część szkolenia odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Tam oficerowie prasowi wysłuchali wykładu na temat roli umundurowania policjantów w komunikacji ze społeczeństwem oraz technicznych aspektów związanych z obsługą portali internetowych.

 

Powrót na górę strony