Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii"

Data publikacji 13.10.2017

Konin, Turek, Brzeziny, Tomaszów Mazowiecki i Wieluń to kolejne miasta do których w tym tygodniu dotarł projekt Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii". Uczestnikami spotkań, w czasie których poruszane były m.in. kwestie wyzysku pracowniczego oraz pracy przymusowej, byli oprócz młodzieży i osób bezrobotnych, także przedstawiciele instytucji, które na co dzień mogą mieć kontakt z potencjalnymi migrantami zarobkowymi.

Projekt adresowany jest w szczególności do uczniów ostatnich klas szkół średnich, studentów, bezrobotnych oraz innych osób zainteresowanych pracą za granicą. Polega na organizowaniu spotkań na terenie działania jednostek organizacyjnych Policji, które wcześniej zgłosiły chęć udziału w projekcie. Walorem innowacyjnym przedsięwzięcia jest prowadzenie spotkań przez praktyków zajmujących się problematyką handlu ludźmi w Holandii.

Podczas warsztatów poruszane są m.in. zagadnienia dotyczące sytuacji na holenderskim rynku pracy, praw przysługujących pracownikom w tym kraju, zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych oraz prawnych sankcji przewidzianych w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Wskazywane są także organizacje niosące pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz omawiane procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą handlu ludźmi. W październikowej sesji  w spotkaniach  ze strony holenderskiej brała udział Pani Irena de Ruig – specjalistka do spraw problematyki migracyjnej. Komendę Główną Policji reprezentowała podkom. Katarzyna Świątek z Biura Prewencji. 

Dla przypomnienia w latach 2015 - 2016 projektem zainteresowanych było prawie 50 jednostek organizacyjnych Policji. Spotkania odbyły się m.in. na terenie garnizonów: kujawsko - pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego,  lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego czy opolskiego.

W październiku, oprócz kończącej się właśnie sesji, zaplanowana jest jeszcze jedna. Dotrze do województwa pomorskiego, kujawsko – pomorskiego oraz mazowieckiego. Zakończenie  projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej
pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" w 2017 roku zaplanowane jest na listopad. Przedsięwzięcie obejmie wówczas garnizon małopolski, podkarpacki, świętokrzyski oraz łódzki.

Biuro Prewencji KGP

  • "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii"
  • "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii"
  • "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii"
Powrót na górę strony