Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kadry kierowniczej śląskiego garnizonu

Data publikacji 16.10.2017

W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się narada kadry kierowniczej śląskiego garnizonu policji. W jej trakcie omówiono najważniejsze aspekty pracy naszej instytucji w ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku. Naradzie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński.

W naradzie służbowej wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz ze swoimi zastępcami, komendanci miejscy i powiatowi jednostek policji województwa śląskiego, naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, a także dowódcy oddziału i pododdziałów prewencji, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach na początku narady powitał wszystkich zebranych. Następnie Generał pogratulował czterem policjantom z komend w Będzinie, Gliwicach i Rudzie Śląskiej. Mundurowi ci zostali wyróżnieni przez Komendanta Głównego Policji nagrodami pieniężnymi i listami gratulacyjnymi za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i zaangażowanie, związane m.in. z uratowaniem życia mężczyźnie oraz rozwiązaniem skomplikowanych spraw kryminalnych.

Kolejnymi elementami spotkania były wystąpienia, poświęcone obszarom prewencji oraz logistyki i wyposażenia. Następnie omówiono obowiązujące przepisy w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz tematykę poszanowania godności praw człowieka w działaniach Policji.

Powrót na górę strony