Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty z zakresu zarządzania kryzysowego w Teresinie

Data publikacji 16.10.2017

W dniach 11-13 października 2017 r. Główny Sztab Policji KGP zorganizował i przeprowadził warsztaty dla policjantów i pracowników komórek sztabowych Policji realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, które odbyły się w miejscowości Teresin.To druga edycja przeprowadzona przez Główny Sztab Policji KGP w 2017 r.

W warsztatach poza przedstawicielami GSP KGP uczestniczyli przedstawiciele komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Prelegentami podczas warsztatów byli m.in. przedstawiciele Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Lekarza Weterynarii oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Celem omawianego przedsięwzięcia było pogłębianie wiedzy funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu zarządzania kryzysowego, wymiana doświadczeń nabytych podczas realizacji obowiązków służbowych oraz zacieśnianie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi realizującymi m.in.: zadania związane z zarządzaniem kryzysowym i prowadzeniem analiz zjawisk atmosferycznych mogących skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej.

Do zagadnień poruszonych w ramach warsztatów należały kwestie związane z zarządzaniem kryzysowym w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, współpraca służb w związku z wystąpieniem nawałnic, afrykańskim pomorem świń, MONITORem-IMGW-PIB jako źródłem informacji na temat stanu hydro- i meteorologicznego, zagrożeń na wschodniej granicy kraju, współdziałaniem służb i podmiotów w trakcie wystąpienia katastrofy w ruchu lądowym,  projektem zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych, Pakietem Aplikacji Policyjnych, ćwiczeniem „EGIDA-17”, przedsięwzięciami z zakresu zarządzania kryzysowego zrealizowanymi przez Policję w 2017 r. oraz planowanych do realizacji w 2018 r.

(Główny Sztab Policji KGP/ mw)

  • Warsztaty z zakresu zarządzania kryzysowego w Teresinie
  • Warsztaty z zakresu zarządzania kryzysowego w Teresinie
  • Warsztaty z zakresu zarządzania kryzysowego w Teresinie
  • Warsztaty z zakresu zarządzania kryzysowego w Teresinie
  • Warsztaty z zakresu zarządzania kryzysowego w Teresinie
  • Warsztaty z zakresu zarządzania kryzysowego w Teresinie
Powrót na górę strony