Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Twoje bezpieczeństwo-nasza sprawa, praca w Holandii

Data publikacji 16.10.2017

W ramach programu Komendy Głównej Policji pn. „Twoje bezpieczeństwo-nasza sprawa, praca w Holandii” w dniach 11-13 października 2017r teren województwa łódzkiego odwiedziła delegacja holenderskiej policji. Szanowni goście odwiedzili powiaty brzeziński, tomaszowski i wieluński.

Na wstępie podkom. Katarzyna Świątek z Komendy Głównej Policji zapoznała zgromadzonych z ideą spotkań. Wizyta miała na celu przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zapobiegania handlu ludźmi. Spotkania podzielono na dwa etapy.

Pierwszy był skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej i osób bezrobotnych. Przedstawicielka holenderskiej policji Pani Ireeana de Ruig przekazała statystyki dotyczące zagrożenia zjawiskiem handlu ludźmi w Holandii. Podkreśliła znaczenie znajomości języka kraju, do którego się wybieramy, w tym przypadku flamandzkiego lub chociaż języka angielskiego. Następnie z pomocą bardzo ciekawej prezentacji multimedialnej przeprowadziła dla zgromadzonych wykład dotyczący zasad zatrudnienia na terenie Holandii, oraz związanych z tym przypadków handlu ludźmi, w tym pracy przymusowej. Holenderska funkcjonariuszka tłumaczyła w jaki sposób należy poszukiwać pracy, pod jakim kątem zwrócić uwagę na zachowania pracodawcy wobec pracowników, a także gdzie i w jaki sposób można poszukiwać pomocy w przypadku dotknięcia wskazanym procederem.

Kolejny etap był adresowany do funkcjonariuszy służb mundurowych, kuratorów sądowych oraz urzędników i pracowników socjalnych. Ta część szkolenia poświęcona była działaniom mającym na celu zapobieganie i zwalczanie zjawiska handlu ludźmi. Ireeana de Ruig przekazała uczestnikom spotkania, informacje o działaniach holenderskiej policji, sposobach i symptomach, które mogą świadczyć o istnieniu zjawiska handlu ludźmi, a także roli poszczególnych podmiotów w niwelowaniu tego zjawiska. Przekazując informacje na temat zwalczania zjawiska handlu ludźmi w Holandii podkreśliła znaczącą rolę polskiej policji – nie tylko w zakresie współpracy i wymiany informacji, ale także informowaniu osób udających się do pracy za granicą o zagrożeniach i przypadkach handlu ludźmi oraz doświadczeniach osób, które powróciły z tego kraju. Takie spotkania pozwolą na zharmonizowanie współpracy zainteresowanych tą tematyką służb i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa naszych obywateli nie tylko na terenie województwa łódzkiego, ale również podczas imigracji zarobkowej.

Te spotkania stały się także okazją do wypromowania zawodu policjanta. Uczestnicy mogli na specjalnie przygotowanych stoiskach zapoznać się z warunkami przyjęcia do służby w policji, przebiegu procedury przyjęcia oraz wymaganych dokumentów. Ponadto osoby odwiedzające policyjne stoisko w rozmowie z terenowymi dzielnicowymi mogły także zapoznać się z realizowanymi programami Dzielnicowy Bliżej Nas, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda.

Zobacz też:

http://www.brzeziny.policja.gov.pl/?serwis=ebr&dzial=informacje&id=18474

http://www.tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl/etm/informacje/18513,TWOJE-BEZPIECZENSTWO-NASZA-SPRAWA-PRACA-W-HOLANDII.html

http://www.wielun.policja.gov.pl/?serwis=ewi&dzial=informacje&id=18559

Powrót na górę strony