Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KSP: 500 policjantów służby kandydackiej złożyło ślubowanie

500 policjantów służby kandydackiej Oddziału Prewencji Policji w Warszawie ślubowało dziś na Placu Piłsudskiego. W uroczystościach wziął udział I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Ryszard Siewierski, kierownictwo Komendy Stołecznej Policji i zaproszeni goście. Miłym akcentem był udział przedszkolaków z Przedszkola "Bajka" w Piasecznie.

Ślubowanie odbyło się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W tym roku jest obchodzona 80.rocznica budowy grobu. W krypcie znajdują się prochy żołnierzy z wielu pól bitewnych i oficerów Policji zamordowanych przez sowieckie służby bezpieczeństwa w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Rocznica ma więc szczególne znaczenie.

Policjanci ślubujący na sztandar Komendy Stołecznej Policji słowa roty ślubowania powtarzali za I zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Ryszardem Siewierskim, do niedawna Komendantem Stołecznym Policji.

Po raz pierwszy w historii podczas ślubowania zostali nagrodzeni policjanci, którzy wyróżniają się podczas szkolenia wstępnego. Policjantom i ich rodzicom generał Siewierski wraz z Komendantem Stołecznym Policji podinsp. Jackiem Kędziorą i Dowódcą Oddziału Prewencji Policji insp. Romanem Starzomskim wręczali listy gratulacyjne, pochwalne i bukiety kwiatów.

Wyróżnieni policjanci to: post. Tomasz Kałwa, post. Michał Krysiak, post. Fabian Gruszczyński, post. Tomasz Pokarowski, post. Rafał Domagała, post. Andrzej Chochół, post. Kamil Cybulski, post. Radosław Filipowicz, post. Marcin Nowakowski, post. Wojciech Konowałek, post. Jarosław Tkaczyk, post. Michał Gwiżdziel, post. Tobiasz Grzelak, post. Mariusz Mitka.

Komendant Stołeczny Policji podinsp. Jacek Kędziora podkreślał znaczenie roli policjantów w dobie ataków terrorystycznych przemawiając do zgromadzonych policjantów.

Na uroczystość przybył podsekretarz stanu MSWiA Władysław Stasiak, który zwracał uwagę na znaczenie miejsca, w którym odbywa się ślubowanie i znaczenie służby policjantów dla społeczeństwa.

I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Ryszard Siewierski odczytał list w imieniu Komendanta Głównego Policji. - "Gratuluję słusznej decyzji o odbyciu służby wojskowej w szeregach polskiej Policji. To dobry wybór. Wierzę, że został dokonany w sposób przemyślany, że braliście pod uwagę, jak trudna i odpowiedzialna jest policyjna służba. Waszymi atutami są zapał, energia i odwaga. Jestem przekonany, że umiejętnie wykorzystacie je w służbie" (.). Na końcu został złożony wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a delegacja złożyła wpis do księgi pamiątkowej.

Specjalnie na uroczystość ślubowania przyjechała grupa przedszkolaków z piaseczyńskiego przedszkola "Bajka". Dla najmłodszych to było wielkie przeżycie. Uczyły się maszerowania jak prawdziwi policjanci i z podziwem spoglądały na niebieskie mundury oficerów.

Policjanci Oddziału Prewencji Policji będą od grudnia pracować na ulicach Warszawy, przede wszystkim przy zabezpieczaniu imprez masowych, kulturalnych i sportowych.

Powrót na górę strony
Polska Policja