Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg

Data publikacji 18.10.2017

W lipcu bieżącego roku Polska rozpoczęła trzecie w historii, półroczne przewodnictwo w Forum Salzburg (FS). Polska obejmując prezydencję w tej nieformalnej, regionalnej inicjatywie, w sposób priorytetowy potraktowała obszar współpracy policyjnej. Uznała, że przewodnictwo w FS będzie doskonałą okazją do podsumowania i analizy dotychczasowych osiągnięć we wskazanej płaszczyźnie oraz do omówienia bieżących wyzwań stojących przed służbami egzekwowania prawa, szczególnie w rejonie Europy Środkowej.

W ramach sprawowanego przez Polskę przewodnictwa w FS w dniach 18 – 19 października 2017 r. w Warszawie odbywa się Spotkanie Wysokiego Szczebla (High Level Meeting), zorganizowane przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. W przedsięwzięciu udział biorą m.in. Szefowie/Zastępcy Szefów Policji państw członkowskich FS oraz Grupy Przyjaciół Forum Salzburg, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, który otworzył spotkanie i Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk. Program spotkania przewiduje omówienie m.in. tematów dotyczących optymalizacji wykorzystania kanałów międzynarodowej wymiany informacji.

Konferencja w Warszawie jest pierwszym podczas polskiej prezydencji spotkaniem wysokiego szczebla, obejmującym sprawy będące we właściwości Policji. Tematy, które zostaną poruszone podczas tego spotkania zostały sformułowane na bazie doświadczeń i z wykorzystaniem dobrych praktyk poprzednich prezydencji (czeskiej oraz węgierskiej). Oczekiwane jest, że dyskusja w zaplanowanych panelach doprowadzi do wypracowania odpowiednich rekomendacji, które w dalszej kolejności przyczynią się do usprawnienia współpracy, nie tylko na poziomie regionalnym, ale również będzie możliwe ich zaprezentowane na forum grup roboczych UE.

Forum Salzburg jest nieformalną inicjatywą skupiającą ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej. Inicjatorem powołania Forum Salzburg (FS) była Austria. Współpraca w ramach FS rozpoczęła się podpisaniem w lipcu 2001 r. w Salzburgu przez Ministrów Spraw Wewnętrznych Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz przez Komisarza UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Deklaracji Partnerstwa w zakresie Bezpieczeństwa, tzw. Deklaracji Salzburskiej. Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia. Ponadto, w 2007 r. powołano Grupę Przyjaciół Forum Salzburg, do której w pierwszej kolejności zaproszone zostały kraje Bałkanów Zachodnich – Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Czarnogóra, a następnie Mołdawia. Do najważniejszych dziedzin współpracy Forum Salzburg należy współpraca policyjna, współpraca w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa oraz wymiana poglądów w sprawach dotyczących UE. Państwa członkowskie Forum Salzburg sprawują półroczne prezydencje. Polska sprawowała przewodnictwo w Forum Salzburg w I połowie 2009 r. oraz w I połowie 2013 r. W pierwszej połowie 2017 roku przewodnictwo w Forum Salzburg sprawowały z kolei Węgry, natomiast w I połowie 2018 r. zadanie to przejmie Rumunia.

(BMWP KGP / foto: Marek Krupa Gabinet KGP/ mw)

 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
 • Spotkanie Wysokiego Szczebla w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Forum Salzburg
Powrót na górę strony