Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Komendant Polskiej Policji Kobiecej Stanisława Filipina Paleolog została patronką szkoły w Lublinie

Data publikacji 17.10.2017

Stanisława Paleolog, pierwsza Komendantka Polskiej Policji Kobiecej w dwudziestoleciu międzywojennym została patronką Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie. Dzisiaj odbyły się główne uroczystości związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej patronce oraz nadaniem sztandarów Szkole Podstawowej nr 11 i XVIII Liceum Ogólnokształcącemu. W uroczystym apelu udział wzięli przedstawiciele Policji; reprezentujący Komendanta Głównego Policji - dyrektor Gabinetu KGP mł. insp. Sławomir Litwin oraz nadinsp. Paweł Dobrodziej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

Powstała 82 lata temu Szkoła Podstawowa nr 11 w Lublinie oraz utworzone w 1991 r. XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 do ubiegłego roku funkcjonowały  bez patrona.  Wszystko zmieniało się za sprawą samych uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników administracji, którzy wybrali godnego patrona. To, Komendant Polskiej Policji  Kobiecej - Stanisława Filipina Paleolog.   Wielka i „cicha” patriotka, broniąca niepodległej Polski i walcząca za nią w trakcie I i II wojny światowej.  Kobieta o kryształowo czystym życiorysie i wzór do naśladowania dla młodego pokolenia.     

Do polskiej policji pierwsze kobiety przyjęto w 1925 roku. Komendant Główny Policji Państwowej wydał wówczas rozkaz o utworzeniu Policji Kobiecej. Na jej czele stanęła właśnie  asp. Stanisława Filipina Paleolog. Kierowała brygadą sanitarno-obyczajową. Kilka lat później, Pani Komendant ukończyła kurs oficerski w Szkole Oficerów Policji Państwowej w Warszawie. Była wówczas  pierwszą i jedyną kobietą  – oficerem Policji w Polsce. 

                                       

Pojawienie się płci pięknej w policji było z jednej strony efektem rozszerzania obszarów aktywności kobiet, w tym aktywności zawodowej, a z drugiej strony było konieczne, gdyż policja musiała się zmieniać.  Jak donosiło w 1925 Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz” – „Policja kobieca w Polsce była częścią integralną Policji Państwowej, miała równe prawa i płace, zaś odmienne obowiązki. Głównym zadaniem była walka z handlem żywym towarem”. Policjantki zetknęły się z „ciemną stroną życia”,  jaką można było spotkać na ulicach. Ponieważ w tamtych czasach brak było zakładów umożliwiających opiekę nad zaniedbanymi moralnie młodymi kobietami, bezdomnymi dziećmi, czy ofiarami przestępstw na tle seksualnym – służba policjantek na rzecz tej grupy, była jak najbardziej uzasadniona.

    

Dzisiaj w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie odbyły się główne uroczystości związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej Filipinie Paleolog oraz nadaniem sztandarów - Szkole Podstawowej nr 11 i XVIII Liceum Ogólnokształcącemu. W uroczystości udział wzięli sami uczniowi, kadra pedagogiczna,  ale także przedstawiciele władz miasta i województwa.  W tym szczególnym dla całej społeczności szkolnej dniu  uczestniczył także krewny patronki szkoły Pan Jerzy Paleolog.

    

Tak ważna ceremonia, kiedy to po raz pierwszy w Polsce, szkoła otrzymuje imię Komendant Polskiej Policji Kobiecej nie mogła odbyć się bez udziału przedstawicieli Policji. W uroczystościach udział wzięli nadinsp. Paweł Dobrodziej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie , reprezentujący Komendanta Głównego Policji - dyrektor Gabinetu KGP mł. insp. Sławomir Litwin oraz Komendant Miejski Policji w Lublinie insp. Dariusz Dudzik.

    

Mł. insp.  Sławomir Litwin przeczytał list Komendanta Głównego Policji nadinsp.  Jarosława Szymczyka adresowany do uczniów i nauczycieli szkoły. Podkreślił, że to ogromny zaszczyt dla dzieci i młodzieży móc szczycić się takim patronem, ale jednocześnie wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. Bowiem teraz to właśnie  zadaniem uczniów , ocenianych przez pryzmat osiąganych wyników i prezentowanych postaw , będzie dbanie o dobre imię i wizerunek szkoły.  Służba Komisarz Stanisławy Filipiny Paleolog pozostaje integralną częścią historii polskiej Policji, zaś jej niezłomna postawa i wyjątkowe osiągnięcia zawodowe wpływają współcześnie na budowanie kultury organizacyjnej i tożsamości największej formacji mundurowej w Polsce.

    

Wybór patronki doskonale  koresponduje z kilkuletnią już tradycją szkoły związaną z funkcjonowaniem  w liceum klas mundurowych o profilu m.in.  policyjnym. Dyrektor Gabinetu KGP policję wręczył na ręce Pana  Dyrektora  ZSO  Pana Cezarego Furtaka  3 letnią prenumeratę, miesięcznika KGP Policja 997.

    

Na koniec uroczystości odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej i liceum  oraz pokaz musztry paradnej  w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej KGP.

    

R.L.R.
 

Zobacz galerię zdjęć

Powrót na górę strony