Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-litewskie policyjne "know-how"

Międzynarodowa współpraca szkoleniowa placówek, w tym między innymi wzajemne wymiany przedstawicieli kadry i słuchaczy - to główny temat rozmów jakie prowadziła w Szkole Policji Litewskiej w Kownie delegacja słupskiej Szkoły Policji. Policyjne jednostki szkoleniowe w Kownie i w Słupsku współpracują ze sobą już 10 lat.

Jednym z wymiernych efektów rozmów mają być wizyty polskich i litewskich  grup słuchaczy i wykładowców w Szkołach w Kownie i w Słupsku. W ramach wizyt litewscy policjanci uczestniczyliby w wybranych zajęciach wspólnie z ich polskimi kolegami i koleżankami na szkoleniu zawodowym podstawowym. W trakcie pobytu litewscy policjanci zapoznawać się będą ze specyfiką służby polskiego policjanta, co w przyszłości może pomóc im w trakcie wspólnych międzynarodowych patroli, które od kilku lat funkcjonują po obu stronach granicy polsko-litewskiej. W podobny sposób mogłyby przebiegać wizyty w Kownie młodych policjantów przebywających na szkoleniu w słupskiej Szkole Policji.

W trakcie rozmów mówiono także o wzajemnej wymianie kadry szkoleniowej obu Szkół Policji. Wymiany takie mają na celu wymianę dobrych praktyk a także poznanie cech wspólnych obu formacji oraz różnic, które występują w zakresie między innymi systemów prawnych obu państw, a także na przykład taktyki i technik interwencji.
W trakcie rozmów komendanci obu szkół Jacek Gil i Algirdas Kaminskas przedstawili własne oczekiwania i możliwości w zakresie wymiany doświadczeń. Będzie to podstawa do przygotowania wizyt w obu placówkach w ramach podpisanego kilka lat temu porozumienia o współpracy.
W trakcie litewskiej wizyty Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil został odznaczony przez Komendanta Głównego Policji Litewskiej medalem III-go stopnia „Za zasługi dla Policji Litewskiej”. Medal w imieniu Komendanta Głównego wręczył Komendant Szkoły Algirdas Kaminskas.

Policjanci ze Szkół Policji w Słupsku i Kownie zrealizowali już kilka wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, wśród których znalazł się między innymi projekt „Safety on the Road” (Bezpieczeństwo na drodze). Przedstawiciele Litewskiej Szkoły Policji systematycznie uczestniczą też w organizowanych corocznie jesienią Mistrzostwach Szkół i Ośrodków Szkolenia Służb Mundurowych w Strzelaniu.
Oficjalne porozumienie o współpracy Szkoły Policji Słupsku i Litewskiej Akademii Policji zostało podpisane w połowie w 2011 roku, jednak początki współpracy ze stroną litewską sięgają stycznia 2007 roku, gdy do Słupska przyjechał ówczesny komendant Centrum Szkolenia Policji Litewskiej w Trokach Rajmondas Skibarka.
Pół roku później odbyły się pierwsze wspólne szkolenia. Wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku prowadzili zajęcia dotyczące między innymi znajomości przepisów o użyciu środków przymusu bezpośredniego, które zrealizowano na ówczesnym przejściu granicznym w Budziskach, w specjalnie do tego przygotowanym Międzynarodowym Punkcie Kontaktowym.

  • Wizyta delegacji słupskiej Szkoły Policji na Litwie

  • Ostatni pobyt młodych policjantów ze Szkoły Policji Litwy w słupskiej Szkole Policji

  • Rok 2007 - pierwsze wspólne polsko-litewskie szkolenia w Punkcie Kontaktowym w Budziskach

Powrót na górę strony