Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada naczelników wydziałów prewencji w Szkole Policji w Katowicach

Data publikacji 19.10.2017

W Szkole Policji w Katowicach odbywa się narada naczelników wydziałów prewencji komend wojewódzkich i Stołecznej Policji, koordynatorów ds. dzielnicowych oraz przedstawicieli szkół policyjnych. Spotkanie prowadzi Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor. Wiodącym tematem jest problematyka funkcjonowania dzielnicowych i realizacji programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

W trakcie jubileuszowego finału X Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” objętych patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka odbywa się narada naczelników służby prewencyjnej oraz koordynatorów ds. dzielnicowych. W spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele szkół policyjnych, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk. Warto też podkreślić, iż Szkoła Policji w Katowicach specjalizuje się w szkoleniu dzielnicowych.

Spotkanie, moderowane przez Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Roberta Kumora, poświęcone jest w głównej mierze specyfice funkcjonowania służby dzielnicowych oraz poszczególnym obszarom programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Podczas narady omawiane są struktury organizacyjne komórek dzielnicowych funkcjonujące w poszczególnych garnizonach, uzyskane efekty w służbie przez dzielnicowych w okresie 9 miesięcy br. Mł. insp. Robert Kumor prezentuje również wyniki audytu wynikającego z zadnia audytowego pt. Funkcjonowanie dzielnicowych po wejściu w życie zarządzania nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, a także omawia sposób realizacji zaleceń sformułowanych po przeprowadzeniu tego zadania audytowego.

Realizacja zadań przez dzielnicowych, podobnie jak realizacja innych zadań Policji musi być obiektywnie monitorowana i oceniana. Zadania realizowane przez dzielnicowych należą do szczególnie wrażliwych, albowiem często wkraczają w sferę prywatną społeczeństwa, stąd opracowanie optymalnych narzędzi w tym obszarze jest szczególnie trudne. Zagadnienie to w trakcie odprawy omówi kom. Piotr Rzeźnik – ekspert Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.

Dzielnicowi odgrywają również istotną rolę w realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki. Narzędzia do realizacji przez dzielnicowych zadań profilaktycznych w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” w postaci materiałów metodycznych służących do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych przedstawi Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Dawid Kaszuba. Doświadczeniami wynikającymi z podejmowanych w garnizonie lubelskim działań prewencyjnych na rzecz zapobieganiu popełnianiu przestępstw metodą na wnuczka podzieli się Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Lublinie insp. Wojciech Czapla.

Podczas dzisiejszej narady nie może również zabraknąć tematu z zakresu realizacji zadań w formie działania priorytetowego, które to rozwiązanie jest novum w zakresie organizacji służby oraz wiodącym w zakresie uspołeczniania funkcji dzielnicowego, albowiem na jego kształt ma w znacznym zakresie społeczność danego rejonu służbowego dzielnicowego. Swoje doświadczenia w tym zakresie przedstawi Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji podinsp. Agnieszka Gajewska-Kosim.

Jako że zadania realizowane przez dzielnicowych w formie działania priorytetowego muszą opierać się na rzetelnej analizie stanu bezpieczeństwa w podległym rejonie służbowym, w trakcie dzisiejszej narady omówiony będzie System Wspomagania Dowodzenia jako jedno z narzędzi informatycznych Policji możliwe do wykorzystania przez dzielnicowych do realizacji tego zadania. Tematykę tą przedstawi podkom. Piotr Kubas – specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Tradycyjnie już uczestnicy narady będą mieli możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących głownie służby dzielnicowych, jak i rozgrywanych zawodów „Dzielnicowy Roku”. Podkreślić należy, że Zawody te są jednym z elementów obszaru szkoleniowego i stanowią zwieńczenie eliminacji na poziomie powiatowym i wojewódzkim.

(Biuro Prewencji KGP)

 

  • uczestnicy narady
  • uczestnicy narady
  • uczestnicy narady
  • uczestnicy narady
  • uczestnicy narady
  • uczestnicy narady
  • uczestnicy narady
  • uczestnicy narady
  • uczestnicy narady
Powrót na górę strony