Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowie przed sądem za przywłaszczenie mienia wartości ponad 2 mln złotych

Data publikacji 19.10.2017

49-letni krakowski biznesmen odpowie przed sądem za przywłaszczenie mienia w postaci 12 luksusowych samochodów i motocykla na kwotę ponad 2 mln zł. Samochody brane w leasing były upłynniane zza wschodnią granicą.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zakończyli śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze w sprawie przywłaszczenia 12 luksusowych samochodów i motocykla o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł.

Sprawa rozpoczęła się od złożenia w kwietniu b.r. przez jedną z renomowanych kancelarii prawniczych reprezentującą znaną instytucję leasingową, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia 4 samochodów na szkodę jej klienta. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej po dokonaniu analizy zebranego materiału podjęli czynności zmierzające do udowodnienia procederu przestępczego i zatrzymania sprawcy. Ustalono, że jedna z krakowskich firm, zajmująca się m.in. naprawą samochodów korzystała z usług leasingodawcy, uzyskując pojazdy znanych światowych marek, a następnie wbrew zapisom umów zbywała je innym osobom, które organizowały wyjazd samochodów poza granice Polski.

Z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że osoby te mogą podejmować próby przekroczenia granic państwa, w szczególności w kierunku Ukrainy i Białorusi, w celu sprzedania pozyskanych pojazdów, o powyższym powiadomiono Dyrektora Zarządu Komendy Głównej Straży Granicznej RP, kierując jednocześnie wniosek o przekazanie informacji do organów kontroli granicznej innych państw, pełniących służbę na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

W wyniku podjętych działań, jeden z pojazdów został zatrzymany na granicy rumuńsko-ukraińskiej podczas próby opuszczenia obszaru Schengen, pomimo braku zgody leasingodawcy na wyjazd z terytorium RP. Samochód został zabezpieczony przez rumuńską Straż Graniczną. Został również zatrzymany obywatel obcego państwa, który nie posiadał ważnego prawa jazdy, żadnych dokumentów własności pojazdu, a do kontroli przedstawił jedynie dowód rejestracyjny wydany na leasingodawcę - oddział w Polsce. Zatrzymany oświadczył rumuńskim pogranicznikom, że działał na zlecenie innej osoby. Stwierdził, że skontaktował się z nim nieznany mu taksówkarz z jednej z miejscowości na terenie Rumunii i poinformował go, że obywatel Ukrainy poszukuje osoby, która za kwotę 200 USD przekroczy wymienionym pojazdem rumuńsko-ukraińską granicę. Krakowscy policjanci ustalili, że powyższy wątek badają rumuńskie organy ścigania.

Następnie, w wyniku przeprowadzonych działań na terenie województwa podkarpackiego został zatrzymany 49-letni prezes krakowskiej spółki, która brała w leasing luksusowe samochody. Tego samego dnia, policjanci odzyskali i zabezpieczyli również jeden z poszukiwanych pojazdów o wartości 250 tys. zł.  Zatrzymany po przedstawieniu mu zarzutów szeregu przywłaszczeń pojazdów znacznej wartości, przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień, zaznaczając jednocześnie, że w przyszłości zamierza naprawić wyrządzoną szkodę. Na wniosek Policji i Prokuratora Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza zastosował wobec niego środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania, następnie przedłużony o kolejne miesiące.

W toku prowadzonego postępowania ustalono również innych pokrzywdzonych - instytucje leasingowe mające przedstawicielstwa na terenie Polski, na których szkodę działał aktualnie aresztowany prezes. Dowiedziono, że w podobny sposób sprawca przywłaszczył także 8 innych ekskluzywnych pojazdów znanych marek światowych.

Prokurator uznał, że podejrzany, działając czynem ciągłym, przywłaszczył łącznie 12 luksusowych pojazdów znacznej wartości na szkodę instytucji leasingowych, czym popełnił o przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w październiku 2017 roku skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia, przekazując jednocześnie do jego dyspozycji aresztowanego prezesa spółki.

(KWP w Krakowie / mg)

Powrót na górę strony