Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie ekspertów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg

Data publikacji 20.10.2017

19 października br. w Warszawie Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mł. insp. Zdzisław Sudoł otworzył oficjalnie spotkanie grupy roboczej ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg.

Forum Salzburg jest nieformalną inicjatywą skupiającą ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej. Inicjatorem powołania Forum Salzburg była Austria. Współpraca w ramach FS rozpoczęła się podpisaniem, w lipcu 2001 r. w Salzburgu, przez Ministrów Spraw Wewnętrznych Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz przez Komisarza UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Deklaracji Partnerstwa w zakresie Bezpieczeństwa, tzw. Deklaracji Salzburskiej. Deklaracja Salzburska była wyrażeniem woli politycznej w zakresie budowy Wspólnej Europy w oparciu o nową formułę bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli Europy, a także nadania specjalnego znaczenia regionowi Europy Środkowej.

Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia.

Do najważniejszych dziedzin współpracy Forum Salzburg należy współpraca policyjna, współpraca w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa oraz wymiana poglądów w sprawach dotyczących UE.

Państwa członkowskie Forum Salzburg sprawują półroczne prezydencje w kolejności alfabetycznej. Polska sprawowała prezydencję w Forum Salzburg w I połowie 2009 r. oraz w I połowie 2013 r. Ponowne objęcie przez Polskę przewodnictwa w Forum Salzburg przypada na II połowę 2017 r.

Celem polskiej Prezydencji w Forum Salzburg jest m.in. poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz współpraca pomiędzy państwami członkowskimi. Dlatego też, spotkanie grupy ekspertów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego zostało ujęte w programie Prezydencji i zaplanowano je w dniach 19 – 20 października br.

Tematem przewodnim omawianego przedsięwzięcia będzie “Nadmierna prędkość – główną przyczyną wypadków drogowych”. Podczas spotkania będą poruszane następujące tematy:

 • Nadmierna prędkość – w ujęciu statystycznym w latach 2007 - 2017.
 • Taktyka prowadzonych przez Policję działań w obszarze dotyczącym prędkości, w tym wykorzystywany sprzęt.
 • Uregulowania prawne w obszarze prędkości, w tym obowiązujący system kar w powyższym zakresie.
 • Działania edukacyjno – profilaktyczne skierowane na przeciwdziałaniu nadmiernej prędkości.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP/ foto: P.Maciejczak Miesięcznik Policja 997/mw)

 

 • Spotkanie ekspertów ds.bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg
 • Spotkanie ekspertów ds.bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg
 • Spotkanie ekspertów ds.bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg
 • Spotkanie ekspertów ds.bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg
 • Spotkanie ekspertów ds.bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg
 • Spotkanie ekspertów ds.bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg
 • Spotkanie ekspertów ds.bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg
 • Spotkanie ekspertów ds.bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg
 • Spotkanie ekspertów ds.bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg
 • Spotkanie ekspertów ds.bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg
 • Spotkanie ekspertów ds.bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg
 • Spotkanie ekspertów ds.bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg
Powrót na górę strony