Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzielnicowy Roku 2017" – trzeci dzień rywalizacji

Data publikacji 20.10.2017

Poniżej przedstawiamy wyniki ostatniej konkurencji w X Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych.

Konkurencja V

1. Test wiedzy policyjnej obejmuje problematykę z zakresu działania policjantów służby prewencyjnej ukierunkowaną na profilaktykę społeczną i prewencję kryminalną, a w szczególności:

 • istotę, założenia i zakres prewencji kryminalnej;
 • udział policjanta dzielnicowego w realizacji programów prewencyjnych;
 • zapobieganie przemocy w rodzinie, w tym procedurę „Niebieskie Karty”;
 • zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich;
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej;
 • utrzymywanie kontaktów z ofiarami przestępstw i organizowanie doradztwa profilaktycznego dla tej grupy osób;
 • środki przymusu bezpośredniego;
 • budowę, funkcjonowanie, przydzielanie, użycie i przechowywanie broni palnej;
 • wybrane elementy z tematyki legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób;
 • zadania i taktykę pełnienia służby obchodowej;
 • udzielanie pomocy i asysty organowi egzekucyjnemu;
 • korzystanie z pomocy osób i instytucji w trakcie realizacji zadań służbowych;
 • kwalifikację zdarzeń mających postać przestępstwa lub wykroczenia oraz postępowanie w sytuacji ich zaistnienia;
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 • prawa człowieka i etyka zawodowa;
 • kryminalistyczne aspekty pracy policjanta prewencji;
 • formy i metody pracy operacyjnej policjanta dzielnicowego;
 • regulamin musztry i ceremoniał policyjny.

I miejsce
st. asp. Jarosław Bartczak - KWP OPOLE

II miejsce
mł. asp. Łukasz Grabczak - KWP OLSZTYN

III miejsce
mł.asp. Artur Żejmo - KWP OLSZTYN

(SP w Katowicach / mw)

 • „Dzielnicowy Roku 2017" – trzeci dzień rywalizacji
 • „Dzielnicowy Roku 2017" – trzeci dzień rywalizacji
 • „Dzielnicowy Roku 2017" – trzeci dzień rywalizacji
Powrót na górę strony