Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konwojowanie osób / służba w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych - konferencja

Data publikacji 20.10.2017

Od 18 do 20 października br. odbywała się w Gdańsku konferencja zorganizowana przez Komendę Główną Policji skierowana do kierownictwa wydziałów konwojowych KWP/KSP, przedstawicieli Biura Prewencji KGP oraz szkół Policji, dotycząca „Problematyki realizacji zadań związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz pełnieniem służby i funkcjonowania policyjnych miejsc prawnej izolacji".

Dzisiaj zakończyła się trwająca trzy dni konferencja adresowana m.in. do funkcjonariuszy zajmujących się zadaniami związanymi z konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz służbą w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

W ramach programu omówiono tematykę dotyczącą:

-  wybranych zagadnień w obszarze organizacji i pełnienia służby w policyjnych izbach dziecka (na przykładzie garnizonu śląskiego),

- nadzoru i koordynacji nad realizacją zadań w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (na przykładzie garnizonu śląskiego),

- wybranych zagadnień w obszarze funkcjonowania Policji Sądowej (na przykładzie rozwiązań przyjętych na terenie garnizonu wielkopolskiego).

Spotkanie było znakomitą okazją do omówienia obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz możliwością podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń związanych ze służbą konwojowo-ochronną.

(KWP w Gdańsku / mw)

  • konferencja nt. konwojowania osób / służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
  • konferencja nt. konwojowania osób / służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
Powrót na górę strony