Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Stołeczna Policji "Świeci Przykładem"

Data publikacji 21.10.2017

Okres jesienny to krótkie dni i długie wieczory oraz wcześniej zapadający zmrok. O tej porze roku częściej występują deszcze. W tym okresie piesi ubierają się w ciepłe ubrania i niestety często w ciemne kurtki, a na głowy zakładają kaptury i osłaniają się parasolami. Do tego dochodzą słuchawki w uszach z muzyką. To niestety idealne warunki „naturalne” do zwiększonej liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych.

Dostrzegając zagrożenia związane z jesienną aurą, policjanci ruchu drogowego kierują maksymalną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podejmują działania profilaktyczne, które mają uświadomić pieszym, że to oni sami mają ogromny wpływ na drogowe bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg.

„Jesienne” działania startują już w pierwszych dniach września, kiedy to po wakacyjnej przerwie dzieci rozpoczynają edukację szkolną. W trakcie działań „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci spędzają większą ilość czasu w rejonie szkół i przedszkoli. Przypominają, przede wszystkim rodzicom o konieczności zadbania o bezpieczeństwo swoich pociech w samochodach poprzez zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz używanie fotelików i innych urządzeń do przewozu dzieci. Zwracają też uwagę na miejsca zatrzymywania pojazdów dowożących dzieci do szkoły, a także sposób przechodzenia przez jezdnię dzieci, jak również ich opiekunów.

W pierwszych dniach września niebagatelną rolę odgrywają również spotkania z uczniami i przedszkolakami, w trakcie których policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej rozmawiają o bezpiecznych sposobach przekraczania jezdni i zachowaniach w jej pobliżu. Wyjaśniają również do czego służą elementy odblaskowe i w jaki sposób należy ich używać.

Działaniami profilaktycznymi skierowanymi do uczniów szkół, poruszających się w większości poza obszarem zabudowanym, a realizowanymi na terenie powiatów garnizonu stołecznego, jest rozpoczęta 1 października br. akcja pod nazwą „Bezpieczny uczeń”. Objęte nią zostały szkoły znajdujące się w rejonach szczególnie zagrożonych wypadkami drogowymi. Policjanci prowadzą pogadanki i szkolenia dotyczące bezpiecznych zachowań na drogach. Rozdają również młodym uczestnikom ruchu drogowego elementy odblaskowe. W trakcie zajęć dzieci uczą się kiedy i dlaczego należy używać odblasków, a także jak ich używać, aby być widocznym dla kierowców.

Dostrzegając konieczność prowadzenia akcji informacyjnych dotyczących używania odblasków, w Komendzie Stołecznej Policji powstał film pod tytułem „ODBLASKuj”. Krótki spot reklamowy można obejrzeć na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji. Wykorzystują go również policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w trakcie spotkań z dziećmi i dorosłymi. Prezentowany był także szerszej publiczności w trakcie eventu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego pod nazwą „Bezpiecznie – Chce się żyć!” w warszawskiej hali Torwar.

Większość działań profilaktycznych jest kierowanych do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Mają one za zadanie wypracowanie i ukształtowanie pozytywnych postaw, prowadzących do realnego zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest monitorowany na bieżąco, a wyniki jego analiz często wskazują problemy, którymi trzeba się zająć. Z analizy zdarzeń drogowych wynika wprost, że blisko 60% ofiar wypadków drogowych wśród pieszych stanowią osoby powyżej 60-go roku życia.

Dlatego też od 2015 r. na terenie Komendy Stołecznej  Policji  prowadzone  są działania skierowane bezpośrednio do „seniorów” w ruchu drogowym. W ich trakcie policjanci zwracają uwagę na zdobyte już w tym wieku doświadczenie życiowe, ale również na ograniczenia wynikające z upływu czasu i jego wpływu na stan zdrowia i poszczególne zmysły. Omawiane są zagrożenia dla „seniorów” zarówno kierowców, jak i pieszych. Przy tej okazji każdorazowo przypominana jest zasada „jesteś widoczny – jesteś bezpieczny” i omawiana problematyka „odblaskowości” na drodze.

Prowadzone działania profilaktyczne nie docierają jednak do wszystkich. Niektórzy nie mogą, lub po prostu nie chcą przyjąć do wiadomości, że odblaski naprawdę mogą uratować życie. Do nich, między innymi, kierowane są działania pod nazwą „WIDOCZNY=BEZPIECZNY”. W ich trakcie funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na osoby niestosujące się do przepisów.

Jesień to czas przejściowy między latem a zimą. Cała natura kończy czas letniej beztroski i przygotowuje się do trudnych warunków zimowych. Przestawienie takie musi być również widoczne na drogach i dotyczy zarówno służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jak i wszystkich użytkowników dróg. Policjanci cały czas będą prowadzić akcje profilaktyczne i uświadamiać wszystkim, że najważniejsze na drodze jest zrozumienie i szacunek dla drugiej osoby. Jednak, aby to było możliwe, należy pozwolić się dostrzec, a najłatwiejszym na to sposobem jest „ODBLASKowanie”.

(Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji/ wsz/ mw)

Film Komenda Stołeczna Policji "Świeci Przykładem"

Pobierz plik Komenda Stołeczna Policji "Świeci Przykładem" (format mp4 - rozmiar 3.45 MB)

Powrót na górę strony