Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego

Data publikacji 20.10.2017

W tym roku obchodzimy 95. rocznicę utworzenia Policji Województwa Śląskiego. Z tej okazji wydany został album „Policja Województwa Śląskiego w fotografii 1922-1939”, a w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się konferencja naukowa. Organizatorów swoją obecnością zaszczycił Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

W tym roku obchodzimy 95. rocznicę utworzenia Policji Województwa Śląskiego - formacji, odpowiedzialnej za zachowanie ładu i porządku na terenie autonomicznego Województwa Śląskiego w okresie międzywojennym, powołanej rozporządzeniem wojewody śląskiego w dniu 17 czerwca 1922 r. W jej skład wchodziło 60 oficerów, w tym 8 w służbie śledczej oraz 2245 szeregowych, w tym 216 w służbie śledczej oraz 88 w jednostkach konnych. Policja Województwa Śląskiego, to druga obok Policji Państwowej, formacja sił porządkowych II Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo tego iż kompetencje tej formacji ograniczały się tylko do jednego województwa, warto kultywować pamięć o niej i jej funkcjonariuszach. W związku przypadającą w tym roku 95. rocznicą jej utworzenia, nakładem Komendy Głównej Policji ukazał się pamiątkowy album  „Policja Województwa Śląskiego w fotografii 1922-1939”, którego premiera miała miejsce właśnie 20 października, a okazją do niej była konferencja zorganizowana w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Organizatorami konferencji były Ogólnopolskie Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.", Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Szkoła Policji w Katowicach. Honorowym patronatem przedsięwzięcie to objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wśród licznie zgromadzonych w Auli im. Aspiranta PWŚl Jana Kali gości nie zabrakło Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka oraz jego Zastępcy nadinsp. Jana Lacha. Meldunek komendantowi głównemu złożył reprezentujący kierownictwo śląskiego garnizonu policji Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.

Przybyłych gości powitali Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." Teresa Bracka,  a także Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz insp. Roman Rabsztyn, w roli gospodarza. Pierwszym punktem programu była prezentacja albumu „Policja Województwa Śląskiego w fotografii 1922-1939”, której dokonał kom. Krzysztof Musielak - Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji.

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." Teresa Bracka wręczyła pamiątkowe numizmaty oraz listy gratulacyjne osobom zaangażowanym w działania na rzecz upamiętnienia Policji Województwa Śląskiego oraz martyrologii jej funkcjonariuszy podczas II wojny światowej.

Moderatorem części naukowej konferencji był dr Grzegorz Bębnik z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Uczestnicy obrad mogli wysłuchać kilku interesujących referatów, przedstawionych przez prelegentów reprezentujących rożne podmioty:

 • Zbigniew Gołasz z Oddziału IPN w Katowicach - "Rys historyczny Województwa Śląskiego w latach 1922 - 1939",
 • Grzegorz Grześkowiak z Zarządu stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. - "Policja Województwa Śląskiego w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej", 
 • podinsp. Michał Pudło - Przewodniczący Bielskiego Oddziału Rodziny Policyjnej 1939 r. - "Aspirant PWŚl. Franciszek Szymkowiak - w służbie Rzeczypospolitej Polskiej",
 • Jarosław Wroński - z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Powstań Śląskich „WETERAN” - "Śląscy policjanci w szeregach Związku Powstańców Śląskich".

Po zakończeniu części  naukowej, uczestnicy konferencji mogli zwiedzić wystawę historyczną - Policja II Rzeczypospolitej Polskiej 1919 - 1939.  Ta czasowa ekspozycja przygotowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Posterunek PP Pow. Nowotarskiego w Nowym Targu, została udostępniona w funkcjonującej na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej izby pamięci.

Wydanie okolicznościowego albumu oraz zorganizowanie konferencji jest podkreśleniem roli jaką Policja Województwa Śląskiego pełniła w II Rzeczpospolitej. Mimo, że była formacją odrębną od Policji Państwowej, na terenie Województwa Śląskiego to właśnie ona była organem policyjnym, odpowiedzialnym za ład i prządek.  Podkreślić należy, że losy członków obu tych formacji w okresie II Wojny Światowej były podobne. Tak jak funkcjonariuszy Policji Państwowej, tak i śląskich policjantów zawiodły one do mogił na wschodzie... Pielęgnujmy pamięć o naszych bohaterach.

 

 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
 • Konferencja z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego 20 października 2017 r.
Powrót na górę strony