Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania taktyczne i ratownictwo

Policjanci z kilku państw Europy oraz żołnierze Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej USA uczestniczyli w warsztatach z zakresu działań ratowniczych w warunkach operacji taktycznych. Wykłady i ćwiczenia odbywały się w słupskiej Szkole Policji. Całość działań oparta była na połączeniu dwóch szkoleń – wojskowego (Combat Life Saver wg wytycznych TC3) oraz szkolenia dedykowanego dla funkcjonariuszy - Tactcial Emergency Casualty Care.

Film Ratownictwo taktyczne - warsztaty w słupskiej Szkole Policji

Pobierz plik Ratownictwo taktyczne - warsztaty w słupskiej Szkole Policji (format mp4 - rozmiar 27.2 MB)

Udział w przedsięwzięciu wzięli policyjni wykładowcy z Chorwacji, Litwy, Niemiec i Polski oraz wojskowi instruktorzy Wojska Polskiego i US Navy. W pierwszym dniu ćwiczeń, po krótkim wykładzie, policjanci przystąpili do ćwiczeń związanych z zakładaniem opasek uciskowych „Cat” i „Soft” w sytuacji zagrożenia taktycznego. Ćwiczenia obejmowały aspekt pomocy innemu policjantowi oraz działania autoratownicze w przypadku otrzymania postrzału w kończyny dolne lub górne.

Kolejna część ćwiczeń obejmowała doskonalenie umiejętności w zakresie użycia tak zwanego opatrunku izraelskiego do zaopatrywania ran odniesionych w wyniku wybuchu bądź postrzału. Policjanci zaopatrywali również rany głębokie techniką „pakowania rany”.

W drugim dniu szkolenia poznane wcześniej techniki ratownicze połączone były w scenariusze strzelań przy użyciu amunicji bojowej. Funkcjonariusze doskonalili umiejętności w zakresie: autopomocy, gdy sami zostali poszkodowani i musieli reagować na pojawiające się zagrożenie; pomocy rannemu koledze i szybkiej ewakuacją ze strefy zagrożenia; ratowania rannych w strefie względnie bezpiecznej i przemieszczenia się z rannym przez zmieniające się warunki taktyczne.

Dodatkowymi utrudnieniami w drugim dniu szkolenia były strzelania w warunkach ograniczonego dostępu powietrza, dużego stresu i ograniczonej opadami widoczności. Uczestnicy działań musieli także strzelać pokonując tor przeszkód z opon. Najtrudniejszym zadaniem okazało się jednak strzelanie w sytuacji zaburzonego błędnika.

Policyjni i wojskowi instruktorzy doświadczenia zdobyte w Słupsku przekazywać będą teraz innym wykładowcom i słuchaczom w swoich jednostkach w na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Warto również dodać, że w ramach tej współpracy policjanci chorwaccy ukończyli w słupskiej Szkole Policji kurs instruktora strzelań policyjnych, a grupa wykładowców słupskiej Szkoły ukończyła podobny kurs w chorwackiej Akademii Policji w Zagrzebiu.

  • Warsztaty z ratownictwa taktycznego - opaska "CAT"

  • Warsztaty z ratownictwa taktycznego - opaska "SOFT-W"

  • Warsztaty z ratownictwa taktycznego - opatrunek "izraelski"

  • Warsztaty z ratownictwa taktycznego - "pakowanie rany"

  • Strzelanie w trakcie poruszania się między przeszkodami terenowymi

  • Strzelanie w sytuacji zaburzonego błędnika

  • Strzelanie w warunkach organiczonego dostępu powietrza

  • Strzelanie z wykorzystaniem amunicji rannego i nieprzytomnego partnera z patrolu

Powrót na górę strony