Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podlaski Kongres na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych

Data publikacji 23.10.2017

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zorganizowali Podlaski Kongres na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Seniora i jest zarazem uroczystą inauguracją programu „poMOC, a nie przeMOC!". Dzisiejszą uroczystość uświetnił swoją obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński.

„Człowiek jest słaby, kiedy staje się ofiarą, ale być może jest jeszcze słabszy kiedy staje się oprawcą” – te słowa Świętego Jana Pawła II stały się myślą przewodnią Podlaskiego Kongresu na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych, który odbył się dzisiaj w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Kongres ten odbył się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Seniora i jest zarazem uroczystą inauguracją programu „poMOC, a nie przeMOC!”, który został objęty honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego. Moderatorem kongresu był Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Pan nadkomisarz Maciej Zakrzewski, który przedstawił również założenia programu "poMOC a nie przeMOC!". W spotkaniu udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Ksiądz Biskup dr Tadeusz Bronakowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi Pan inspektor Andrzej Łapiński, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji Pan inspektor Dariusz Minkiewicz, Zastępca Komendanta - Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Pan podinspektor dr Zbigniew Mikołajczyk. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych czy niepełnosprawnych, które są szczególnie narażone na nadużycia ze strony osób nimi się opiekującymi. Podczas spotkania prelegenci zwracali uwagę, że zapobieganie przemocy wobec tej kategorii osób jest szczególnie istotnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie. Sytuacja seniorów jest szczególnie trudna i wielowątkowa, ponieważ bardzo często dodatkowo komplikuje ją zależność materialna, opiekuńcza, mieszkaniowa i emocjonalna. Inicjatywa ta była skierowana głównie do pielęgniarek, pracowników socjalnych, pracowników Domów Pomocy Społecznej czy policjantów, którzy na co dzień mają bezpośredni kontakt z seniorami. Edukacja społeczeństwa i rozpowszechnianie informacji o problemie przemocy mają istotne znaczenie w jej zapobieganiu wobec seniorów. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikat potwierdzający udział w podlaskim Kongresie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych.

 

Powrót na górę strony