Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna odsłona projektu pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”

Data publikacji 24.10.2017

Pomorskie, kujawsko – pomorskie oraz mazowieckie to kolejne województwa, w których realizowany jest projekt Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii". Przez kilka kolejnych dni o zagrożeniach związanych z podjęciem pracy za granicą usłyszą uczniowie oraz osoby bezrobotne z terenu Malborka, Chojnic, Grudziądza, Bydgoszczy oraz Płocka. W spotkaniach uczestniczyć będą również policjanci i pracownicy urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej na co dzień mający kontakt z potencjalnymi migrantami zarobkowymi.

Pierwsze wspólne projekty polskiej i holenderskiej policji poświęcone bezpieczeństwu migrantów zarobkowych zostały zrealizowane w Raciborzu i Opolu. Lata 2015 i 2016 to kontynuacja przedsięwzięcia w całej Polsce. Biorąc pod uwagę niesłabnące zainteresowanie tą problematyką zdecydowano, że współpraca w powyższym zakresie obejmie również rok 2017.

W roku bieżącym odbyły się już trzy sesje projektu - w czerwcu, wrześniu i październiku.    

Projekt niezmiennie adresowany jest do uczniów ostatnich klas szkół średnich, studentów, bezrobotnych oraz innych osób zainteresowanych pracą za granicą. Polega na organizowaniu spotkań na terenie działania jednostek organizacyjnych Policji, które wcześniej zgłosiły chęć udziału w projekcie. Podczas tych warsztatów poruszane są m.in. zagadnienia dotyczące sytuacji na holenderskim rynku pracy, praw przysługujących pracownikom w tym kraju, zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych oraz prawnych sankcji przewidzianych w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Wskazywane są także organizacje niosące pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz omawiane procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą handlu ludźmi. Obecnie w projekcie stronę holenderską reprezentuje Pani Irena de Ruig – specjalistka do spraw problematyki migracyjnej. Z ramienia Biura Prewencji Komendy Głównej Policji w przedsięwzięciu udział bierze podkom. Katarzyna Świątek.

Dla przypomnienia w latach 2015 - 2016 projektem zainteresowanych było blisko 50 jednostek organizacyjnych Policji. Spotkania odbyły się m.in. na terenie garnizonów: warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego,  lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, małopolskim czy opolskiego.

Zakończenie projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" w 2017 roku zaplanowane jest na listopad. Przedsięwzięcie obejmie wtedy garnizon małopolski, podkarpacki, świętokrzyski oraz łódzki.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

  • Kolejna odsłona projektu pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”
  • Kolejna odsłona projektu pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”
  • Kolejna odsłona projektu pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”
  • Kolejna odsłona projektu pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”
  • Kolejna odsłona projektu pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”
Powrót na górę strony
Polska Policja