Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyróżnienie dla Polski za stworzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 25.10.2017

Polska Policja podczas Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Esri w San Diego w Stanach Zjednoczonych, jako jedyna instytucja w Polsce otrzymała prestiżową nagrodę: „Za specjalne osiągnięcia w GIS-ie”, przyznawaną przez firmę Esri. Komenda Główna Policji otrzymała również wyróżnienie za stworzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). System Informacji Geograficznej został wdrożony we wszystkich KWP i w KSP.

Informacja geograficzna udoskonala pracę wielu organizacji w różnorodnych obszarach ich działania. Od jakiegoś czasu narzędzia GIS pomagają również łapać piratów drogowych, wskazywać niebezpieczne dla kierowców trasy, a nawet namierzać przestępców. Polska Policja we współpracy z firmą Esri Polska przeprowadziła projekt wdrożenia Systemu Informacji Geograficznej, za co odebrała wyróżnienie: „Za specjalne osiągnięcia w GIS-ie” (SAG – Special Achievement in GIS) podczas Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Esri w San Diego w Stanach Zjednoczonych.

Rozwiązanie GIS zostało wdrożone we wszystkich Komendach Wojewódzkich i w Komendzie Stołecznej Policji. Informacja geograficzna wykorzystywana jest przede wszystkim w Biurze Wywiadu i Informacji Kryminalnej, Biurze Ruchu Drogowego, Biurze Informatyki i Łączności, a także w Biurze Prewencji.

Przestępca ,,zaznaczony” na mapie

Oprogramowanie GIS okazało się szczególnie przydatne w pracy wywiadowczej i dochodzeniowo-śledczej. Dzięki wykorzystaniu systemu policjanci mogą zbierać i systematyzować informacje dotyczące bilingów połączeń, adresów, pod którymi przebywa związana z daną sprawą osoba. Mogą również analizować odwiedzane przez nią stacje benzynowe czy trasy, po których mogła się przemieszczać. Dane przedstawione na jednej mapie pozwalają śledzić kilka wątków jednocześnie, co stanowi dla policjantów ogromne ułatwienie. Analiza billingów i nagrań z kamer daje nie tylko możliwość namierzania przestępców czy zaginionych osób, ale stanowi także niepodważalny dowód w prowadzonych sprawach. Przedstawienie na jednej mapie wszystkich działań osoby poszukiwanej, które stanowią trop dla policjantów, może stanowić świadectwo dla prokuratorów i sędziów rozstrzygających dany przypadek.

Rozwiązania GIS okazały się również bardzo przydatne w pracy Biura Ruchu Drogowego. Pozwalają bowiem skuteczniej rozmieszczać patrole drogowe i informować kierowców o zagrożeniach, wskazując najbardziej niebezpieczne miejsca. Dzięki rozwiązaniom GIS, precyzyjniej niż dotychczas, odnotowywane są współrzędne geograficzne różnych wypadków, kolizji czy wykroczeń.

Mapa dostępna dla każdego

Komenda Główna Policji dostała wyróżnienie także za stworzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). Powstała ona po to, by usprawnić codzienną pracę Policji oraz jej kontakt ze społeczeństwem, a obywatele mogli informować o zagrożeniach w ich okolicy. Dzięki KMZB obywatele mają również dostęp do statystyk związanych z przestępstwami
i informacji o zagrożonych rejonach.

Wprowadzenie rozwiązań GIS znacznie zmodernizowało i usprawniło działania Policji, która w tym roku jako jedyna instytucja w Polsce otrzymała prestiżową nagrodę, przyznawaną przez firmę Esri. Przedstawiciele Policji zapewniają, że już niebawem wykorzystają to rozwiązanie również w innych obszarach swojej pracy.

***

O Esri Polska

Esri Polska oferuje rozwiązania umożliwiające przedstawienie i zrozumienie otaczającego nas świata, w oparciu o wizualizację oraz analizę danych przestrzennych. Firma jest wyłącznym przedstawicielem Esri Inc., w Polsce światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS).

Działalność Esri Polska obejmuje doradztwo i usługi w zakresie projektowania oraz rozwoju systemów, a także aplikacji do przestrzennej wizualizacji i analiz danych. Firma jest wyłącznym dystrybutorem oprogramowania ArcGIS, firmy Esri Inc., które tworzy kompleksową platformę gromadzenia, administrowania, prezentowania i analizy danych geograficznych. Dostarczane przez firmę rozwiązania pozwalają na współpracę i współdzielenie danych w wybranym miejscu, czasie oraz na dowolnym urządzeniu.

Narzędzia Esri są obecnie wykorzystywane przez ponad milion użytkowników na całym świecie. Klientami firmy są m.in. jednostki administracji centralnej i samorządowej, firmy z sektora infrastruktury, transportu, środowiska i edukacji. Z rozwiązań i usług doradczych Esri korzystają m.in. takie instytucje publiczne i przedsiębiorstwa jak: wojsko, policja, straż pożarna, urzędy miast, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, GOPR, GUS, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, przedsiębiorstwa komunalne, parki narodowe i parki krajobrazowe i inne.

Dodatkowe informacje: www.esri.pl

(ESRI Polska/ foto: Andrzej Mitura Czasopismo "Policja 997")

 

 

(GIS Polska)

  • Bezpieczeństwo zapisane na mapie, czyli GIS dla Polskiej Policji
  • Bezpieczeństwo zapisane na mapie, czyli GIS dla Polskiej Policji
  • Bezpieczeństwo zapisane na mapie, czyli GIS dla Polskiej Policji
  • Bezpieczeństwo zapisane na mapie, czyli GIS dla Polskiej Policji
  • Bezpieczeństwo zapisane na mapie, czyli GIS dla Polskiej Policji
  • Bezpieczeństwo zapisane na mapie, czyli GIS dla Polskiej Policji
Powrót na górę strony