Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne uderzenie w handel dopalaczami - zabezpieczone substancje, zatrzymania osób i tymczasowy areszt

Data publikacji 24.10.2017

Policjanci z Referatu do walki z Przestępczością Narkotykową sądeckiej Policji wraz z sądecką prokuraturą od kilku miesięcy prowadzili intensywne działania związane z obrotem substancjami zagrażającymi życiu i zdrowiu. Efektem tych działań jest zabezpieczenie znacznych ilości takich substancji, zatrzymania osób i tymczasowy areszt dla jednej z nich oraz decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu.

Sądecka policja, wspólnie z sądecką prokuraturą przez ostatnich kilka miesięcy podejmowała szereg działań związanych z obrotem substancjami zagrażającymi życiu i zdrowiu ludzkiemu. Proceder miał miejsce w sklepie na rogu ulic Paderewskiego i Sikorskiego w Nowym Sączu. Policjanci wielokrotnie przeszukiwali ten sklep i zabezpieczali sprzedawane tam substancje, które następnie przesyłali do badań. Z dotychczasowych opinii biegłych wynikało jednak, że zabezpieczone tam substancje, zagrażają życiu i zdrowiu ludzkiemu, jednak nie znajdowały się one na  liście substancji kontrolowanych, których posiadanie, produkcja, przetwarzanie, przewóz i obrót są nielegalne w Polsce bez posiadania odpowiedniego zezwolenia regulowanego ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

Niezależnie od czynności procesowych, sądeccy policjanci wielokrotnie uczestniczyli też w kontrolach prowadzonych w tym sklepie przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu. Policjanci w ramach prowadzonego w tej sprawie postępowania przesłuchali sprzedawców tego sklepu, ustalili świadków i pokrzywdzonych, którzy również zostali przesłuchani.

Funkcjonariusze zebrali w tej sprawie bardzo obszerny materiał dowodowy, a we wrześniu br. zatrzymali trzy osoby, którym prokurator przedstawił zarzut z art. 165 par. 1 pkt 2 kodeksu karnego (wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji), jak również zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Prokurator zwrócił się również z wnioskiem do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu o wydanie decyzji dotyczącej zaprzestania prowadzenia działalności przez ten sklep, ponieważ taka decyzja leży tylko w gestii tej instytucji.

4 października br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu nakazał w drodze decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności „wycofać z obrotu określone produkty, na czas niezbędny do przeprowadzenia badań mających na celu ustalenie, czy jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy od dnia ich zabezpieczenia” oraz „zaprzestania prowadzenia działalności w obiekcie, służącym do wprowadzania do obrotu produktów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia, na okres trzech miesięcy, licząc od dnia przeprowadzenia kontroli”.

Kolejne uderzenie sądeckiej Policji w handel dopalaczami nastąpiło w październiku br.

Podczas kolejnego przeszukania mieszkania osoby zatrzymanej i lokalu w którym sprzedawane były podejrzane substancje, policjanci zabezpieczyli przedmioty mające związek z przestępstwem, m.in. telefony i pieniądze, a przede wszystkim znaczne ilości substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu.

W efekcie licznych działań, 17 października policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który sprzedawał substancje zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu, a następnie wnioskowali do prokuratury, a ta do sądu o zastosowanie wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 19 października sąd przychylił się do tego wniosku i mężczyzna, w oczekiwaniu na wyrok, trafił do aresztu na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Wyciąg z kodeksu karnego:

Art. 165. § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:

2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

(KWP w Krakowie / mg)

  • dopalacze
  • dopalacze
  • dopalacze
Powrót na górę strony