Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla funkcjonariuszy policji ukraińskiej

Data publikacji 25.10.2017

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, w ramach projektu "Walka z korupcją oraz przestępczością gospodarczą jako istotny element budowy potencjału administracji publicznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego", zrealizowało szkolenie dla funkcjonariuszy policji ukraińskiej.

W dniach 16 - 20 października 2017 roku w Kijowie, w ramach strategii „Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2016 – 2020”, w którym Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło kierunki współpracy międzynarodowej i obszary priorytetowe, funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją Biura Kryminalnego KGP zrealizowali pierwsze działanie w ramach projektu pn. "Walka z korupcją oraz przestępczością gospodarczą jako istotny element budowy potencjału administracji publicznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego". Projekt przeznaczony jest dla funkcjonariuszy urzędów podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, zajmujących się zapobieganiem, ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości korupcyjnej. 

Polską Policję w przedsięwzięciu reprezentowali: Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, insp. Krzysztof Kot, Naczelnik Wydziału do walki z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, podinsp. Wojciech Pirecki oraz trzech ekspertów Wydziału do walki z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Głównym celem szkolenia było wzmocnienie zdolności policji ukraińskiej w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej. Zakres szkolenia obejmował tematykę zwalczania przestępczości korupcyjnej w sektorze publicznym i prywatnym.
Problematyka przedsięwzięcia obejmowała między innymi omówienie pojęcia i istoty korupcji, obszarów występowania korupcji, czynników korupcjogennych, a także odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej w ujęciu formalno-prawnym, wynikających z norm polskiego prawodawstwa. Przedstawiona została także taktyka i technika rozpoznawania zjawiska korupcji oraz ujawniania i wykrywania przestępstw korupcyjnych. Podczas szkolenia omówione zostały ofensywne metody walki z przestępczością korupcyjną, określone w ustawie o Policji. Znaczącą wartością przedsięwzięcia było przekazanie wiedzy z zakresu współpracy instytucjonalnej, w tym przedstawienie podmiotów zajmujących się zwalczaniem tego typu przestępczości i zasad wymiany informacji między organami statutowo zwalczającymi korupcję w Polsce.

W listopadzie 2017 roku planowana jest w Warszawie realizacja przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji wizyty studyjnej dla kolejnej grupy policjantów ukraińskich, która będzie miała na celu między innymi przekazanie dobrych praktyk z zakresu zwalczania przestępczości korupcyjnej, przydatnych do wdrożenia i stosowania w służbach policyjnych Ukrainy.

(Biuro Kryminalne KGP / mw)

  • Szkolenie dla funkcjonariuszy policji ukraińskiej
  • Szkolenie dla funkcjonariuszy policji ukraińskiej
  • Szkolenie dla funkcjonariuszy policji ukraińskiej
Powrót na górę strony