Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Nowoczesna technologia w rękach profesjonalistów – szkolenie policyjnych poszukiwaczy

Data publikacji 26.10.2017

Muszą działać szybko i profesjonalnie. Często od ich zorganizowania zależy ludzkie życie. Oprócz presji czasu, działa na nich także presja rodziny, która zgłosiła zaginięcie kogoś bliskiego. Dlatego poświęcają wiele na to, żeby wciąż udoskonalać swoje umiejętności i jak najlepiej wykorzystywać dostępne środki. Policyjni poszukiwacze z Warmii i Mazur – bo o nich mowa – wymienili doświadczenia podczas szkolenia.

W ciągu ostatnich trzech dni (23-25.10.2017) w okolicach Olsztynka na szkoleniu spotkali się policjanci z Warmii i Mazur, wyspecjalizowani w poszukiwaniu osób zaginionych i poszukiwanych przez organy ścigania. Szkolenie zostało zorganizowane przez Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Jak podkreśla koordynator prac zespołu z KWP w Olsztynie:

„Celem tego szkolenia jest osiągnięcie przez policjantów pionu kryminalnego jeszcze wyższego poziomu efektywności prowadzonych działań poszukiwawczych. By to zrobić chcemy sięgać po nowoczesne środki i technologie, umożliwiające najpierw sprawne planowanie, a później kompleksowe przeszukiwania określonego terenu".

Przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w ramach unijnego projektu "Doposażenie Policji województwa warmińsko - mazurskiego w urządzenia nawigacyjne w celu poprawy skuteczności prowadzonych działań poszukiwawczo - ratunkowych na terenach niezurbanizowanych", zakupionych zostało 49 urządzeń geolokalizacyjnych, które trafią nie tylko do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ale także do jednostek powiatowych. Dzięki temu garnizon warmińsko - mazurskiej policji jako pierwszy w kraju, może pochwalić się takim przedsięwzięciem. Wybór producenta i i rodzaju urządzenia został podyktowany dotychczasowymi doświadczeniami grup ratowniczo – poszukiwawczych w Polsce, a także tym, aby zapewnić kompatybilność systemów wspomagających czynności poszukiwawcze poszczególnych służb.

Za pomocą zakupionego sprzętu będzie można podnieść jakość i efektywność prowadzonych działań poszukiwawczo - ratowniczych, tworzyć mapy sytuacyjne zaistniałych zagrożeń, a także skrócić czas prowadzonych działań poszukiwawczych, poprzez eliminacje terenu, który został już sprawdzony. W trakcie prowadzonych działań operacyjno - rozpoznawczych urządzenia GPS będą wykorzystywane również do walki z kłusownictwem oraz innymi przestępstwami i wykroczeniami przeciwko środowisku naturalnemu.

Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostali także przedstawiciele Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, które funkcjonuje od 2013 roku. Bliska współpraca policjantów z Warmii i Mazur z kolegami z KGP wielokrotnie skutkowała skutecznym zakończeniem poszukiwań.

 

 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #17
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #17
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #18
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #18
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #19
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #19
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #20
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #20
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #21
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #21
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #22
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #22
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #23
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #23
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #24
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #24
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #25
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #25
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #26
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #26
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #27
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #27
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #28
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #28

Funkcjonariusze z KGP na szkolenie przyjechali pojazdem, który wykorzystywany jest przez nich podczas prowadzonych działań poszukiwawczych. Jest on mobilnym centrum dowodzenia w trakcie takich akcji. Swoją wiedzą i doświadczeniem z policjantami podzielił się asp. szt. Piotr Cabański, który podkreślał znaczącą rolę planisty w trakcie poszukiwań.

Jak powiedział asp. szt. Piotr Cabański z CPOZ KGP:

„Chcemy zmodyfikować system prowadzenia poszukiwań i zmienić dotychczasowe schematy. Wprowadzamy nowe technologie, szerokie zastosowanie systemu GPS oraz funkcje dowódcy i planisty. Dowódca ma pełnić rolę logistyka dysponującego siłami i środkami, a planista ma kierować posiadane siły, organizować zespoły i zapewniać ciągłość pracy”.

Oprogramowanie, którego obsługi uczyli się policjanci ma za zadanie pomóc w ocenie postępów prowadzonych działań i ewentualnie na bieżąco wprowadzać ich korektę. Dzięki niemu łatwiej i szybciej będzie można też zapewnić bezpieczne przekazanie osoby odnalezionej pod opiekę medyczną.

Swoją część szkolenia przeprowadzili także przedstawiciele służby medycznej, a dokładnie ochotnicy z Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie. Ważną rolę ratowników z PCK podczas poszukiwań podkreślają sami policjanci, zwracając uwagę na szeroką wiedzę ratowników i znakomite wyposażenie, które w warunkach polowych jest nieocenione.

 

 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #8
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #8
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #9
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #9
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #10
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #10
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #11
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #11
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #12
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #12
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #13
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #13
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #14
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #14
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #15
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #15
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #16
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #16

Jak powiedział Bartosz Romanowski, prezes Grupy Ratownictwa PCK w Olsztynie:

„Jesteśmy ochotniczą formacją ratowniczą powołaną w celu m. in. niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof lądowych, aktów terroru, a także wspierania działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych. Dotychczas wielokrotnie z dobrym skutkiem współpracowaliśmy w tym zakresie z Komendą Miejską Policji w Olsztynie. Tylko we wrześniu br. czterokrotnie wspieraliśmy policjantów z powiatu olsztyńskiego podczas poszukiwań. Pragniemy te doświadczenia przekazać także przedstawicielom innych powiatów, stąd nasza obecność na tym szkoleniu. Poza tym chcemy przekazać informację o tym, że posiadamy sprzęt służący do zabezpieczenia socjalnego, co podczas poszukiwań w trudnych warunkach atmosferycznych może okazać się nieocenione”.

Ratownicy podczas szkolenia omówili w jaki sposób należy prawidłowo udzielić pomocy osobom, które znalazły się w stanie zagrażającym ich życiu, np.: hipotermii. Przeprowadzili też ćwiczenia z zakresu resuscytacji i opatrywania obrażeń. Poświęcili też czas zagadnieniu związanym z bezpieczeństwem osób poszukujących.

 

 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #1
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #1
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #2
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #2
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #3
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #3
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #4
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #4
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #5
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #5
 • Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #7
  Uczestnicy szkolenia poszukiwaczy #7

Jak powiedział asp. szt. Piotr Cabański:

„Działania poszukiwawcze wiążą się z konkretnym ryzykiem wystąpienia urazów. Bardzo często przeszukujemy lasy, które nie tylko są trudnym terenem ze względu na ukształtowanie, ale także mogą się tam znaleźć niebezpieczne przedmioty, jak np.: wnyki pozostawione przez kłusowników. Dlatego obecność ratowników medycznych podczas działań jest tak ważna”.

Prezes Bartosz Romanowski dodał, że:

„Z punktu widzenia zespołu medycznego biorącego udział w działaniach poszukiwawczych, bardzo ważne są informacje uzyskane przez policjantów od rodziny osoby zaginionej. Taka wiedza, np.: o chorobie na jaką cierpi zaginiona osoba, może być bardzo bezcenna podczas udzielania jej pomocy po odnalezieniu”.

Współpraca wszystkich służb i zaangażowanie dużych sił w poszukiwania osoby zaginionej, przyczyniły się do odnalezienia m.in. 79-latki, której poszukiwania w 2015 roku trwały niemal 3 doby, po tym jak kobieta zaginęła podczas przejażdżki rowerowej. W jej odnalezienie zaangażowanych zostało kilkuset funkcjonariuszy i wykorzystano specjalistyczny sprzęt. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Odnaleziona kobieta, wyczerpana i wyziębiona, trafiła do szpitala (więcej na temat tych poszukiwań można przeczytać na naszej stronie).

W 2016 roku warmińsko - mazurscy policjanci podejmowali działania poszukiwawcze 1916 razy. Do końca września 2017 roku takich zgłoszeń było 1468.

(TM)

Powrót na górę strony