Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy KWP w Lublinie a WSEI

Data publikacji 26.10.2017

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Paweł Dobrodziej podpisał porozumienie określające ramowe zasady wzajemnej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Uczelnię reprezentowali: rektor dr hab. Mirosław Jarosz oraz dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii dr Mariusz Paździor.

Dzisiaj w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie nastąpiło podpisanie porozumienia określającego ramowe zasady wzajemnej współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie a Wyższą Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z naczelnikiem Wydziału Prewencji KWP w Lublinie insp. Wojciechem Czaplą. Uczelnię reprezentował rektor dr hab. Mirosław Jarosz oraz dziekan dr Mariusz Paździor.

Na mocy podpisanego porozumienia uczelnia zobowiązuje się do:

 • zapraszania przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie do udziału w pracach Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia, celem dostosowania programów kształcenia do potrzeb pracodawców na kierunkach dla których doświadczenie, potencjał merytoryczny może mieć znaczenie;
 • współpracy przy organizacji praktyk, staży dla studentów Uczelni;
 • wyznaczenia wykwalifikowanej kadry pracowników administracyjnych i nauczycieli akademickich WSEI do realizacji każdego z zadań wynikających z umowy;
 • umieszczenia na stronie internetowej Uczelni i tablicach informacyjnych informacji o Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie z linkiem do strony WWW;
 • udostępnienia laboratoriów specjalistycznych dla potrzeby realizacji zadań wynikających ze współpracy objętej niniejszą umową;
 • wspólnej organizacji seminariów, konferencji, uwzględniających tematykę mogącą być przedmiotem wspólnych przedsięwzięć;
 • współpracy przy realizacji programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa obcokrajowców w Lublinie;
 • pozyskiwanie środków finansowych na wspólne inicjatywy.

Natomiast Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zobowiązuje się do:

 • współpracy przy organizacji praktyk, staży dla studentów Uczelni;
 • włączania ekspertów do procesu dydaktycznego w obszarach związanych z bezpieczeństwem,  mających wpływ na kształcenie służb mundurowych;
 • umieszczenia na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i tablicach informacyjnych informacji o inicjatywach podejmowanych wspólnie z Uczelnią;
 • współpracy z Uczelnią w zakresie podejmowanych dzień prewencyjnych związanych z bezpieczeństwem obywateli i studentów obcokrajowców studiujących na Uczelni.

K.K.

Powrót na górę strony
Polska Policja