Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Młodzi czarują publiczność. Sztuką w narkotyki

Data publikacji 27.10.2017

Dzień po dniu (w czwartek i w piątek) członkowie Grupy „Lu PaT” zaczarowali publiczność w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze i w Sali Kameralnej Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Ponad 260 widzów obejrzało dwie premiery spektaklu pt. „Ja, Ty, My…Oni”, autorstwa Cezarego Żołyńskiego, z muzyką wybraną przez Bartosza Bandurę.

Na zielonogórskiej premierze zjawili się znamienici goście: Łukasz Porycki – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wioletta Stefanowicz i Ernest Staniak  - Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii „LOPiT”, Lucyna Poźniak – Kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a także Anna Michalska - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta,
Edyta Paczyńska z Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze oraz podinsp. Jarosław Tchorowski - Z-ca Komendanta  Miejskiego Policji w Zielonej Górze. Gorzowską premierę zaszczycili: Romuald Gawlik – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Aleksandra Klimczak – Lubuskie Kuratorium Oświaty, Małgorzata Tyszkiewicz –  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Radosław Sujak – Z-ca  Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., Grażyna Jelska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Eliza Rudnicka – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzów Wlkp., nadkom. Bogumiła Malinowska –  Z-ca Komendanta Miejskiego  Policji w Gorzowie Wlkp. i PHK Jürgen Schirrmeister - Leiter Prävention Polizeiinspektion Märkisch – Oderland.

Nad wszystkim czuwali Bartosz Bandura i Cezary Żołyński - aktorzy gorzowskiego Teatru, którzy przygotowali Grupę podczas trzydniowych warsztatów teatralnych. Po spektaklach odbyły się dwie debaty profilaktyczne, na których prowadzący wymieniali się z zebranymi poglądami o emocjach przeżytych podczas spektaklu oraz treściami związanymi z zagrożeniami ze strony narkotyków. Młodzież wypowiadała się na temat możliwości uchronienia się przed uzależnieniami i podawała alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, które związane są ze zdrowym stylem życia.

Dodatkowo  26 października 2017 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze po debacie odbyło się oficjalne wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego pn. „Bezpieczne wakacje nad wodą”, który został zorganizowany przez Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. Młodzi laureaci konkursu plastycznego pojawili się na uroczystej gali z wychowawcami klas, dyrektorami szkół, a także rodzicami. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczył Naczelnik Wydz. Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji - Pan mł. insp. Zbigniew Pytka.

Projekt finansowany był przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i Fundacja Contra Crimen, a współorganizatorami są: Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.,  Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. oraz firma Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o.

 

Opracował:

podinsp. Piotr Wiśniewski

nadkom. Marcin Maludy

sierż. szt. Maciej Kimet

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.34 MB)

Powrót na górę strony