Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP : Jubileusz 25 lecia Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Data publikacji 28.10.2017

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyły się główne uroczystości związane ze obchodami 25 - lecia Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – (International Police Association). W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele policji z 11 państw, obecni członkowie Sekcji Polskiej reprezentujący poszczególne województwa, a także byli prezydenci SP IPA. W obchodach jubileuszowych udział wziął także Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Komendant Główny Straży Granicznej generał brygady SG Marek Łapiński.

To niewątpliwy zaszczyt i wyróżnienie , że obchody jubileuszu 25  lecia Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – (International Police Association odbyły się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.  W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele policji z 11 państw , obecni członkowie Sekcji Polskiej reprezentujący poszczególne województwa,  a także byli prezydenci SP IPA.

W obchodach jubileuszowych uczestniczyli także: Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Główny Straży Granicznej generał brygady SG Marek Łapiński, Prezesi  Grup Wojewódzkich oraz  Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA.

Jubileusz 25- lecia jest okazją do refleksji nad tym co udało się osiągnąć, jak wspominają swój czas aktywności zawodowej członkowie, jaką drogą zmierza w obecnych czasach stowarzyszenie.

Dziś IPA zrzesza 66 sekcji narodowych i liczy 400 tysięcy członków na całym świecie. Wszystko zaczęło się  w 1950 roku, wówczas  Europa podnosiła się po traumie II wojny światowej .  Szeregowy  Policjant angielski – sierżant Artur Troop rozpoczął realizację swojego marzenia związanego ze stworzeniem płaszczyzny porozumienia pomiędzy policjantami poprzez powołanie do życia organizacji zrzeszającej policjantów z całego świata. Organizacja ta przyjęła nazwę IPA. Wierzył on bowiem w pozytywne wartości  przyjaźni,  wyrażone w języku esperanto „Servo Per Amikeco” co znaczy „Służyć poprzez przyjaźń”.

Przez te wszystkie lata rozwijała się międzynarodowa współpraca w ramach Placement  Programme, członkowie  IPA brali i biorą aktywny udział w międzynarodowych seminariach .  Nie do przecenienia jest działalność poszczególnych regionów, które podpisały porozumienia o współpracy z regionami, z innych państw.

 

R.L.R.

 

 

Powrót na górę strony