Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Doskonalenie zawodowe policyjnych kierowców

Data publikacji 31.10.2017

Rozpoczęły się cykliczne szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Doskonalenie skierowane jest dla wszystkich funkcjonariuszy z garnizonu warmińsko-mazurskiego policji, którzy w toku służby pracują jako kierowcy. Założenia programowe przedsięwzięcia zakładają przeszkolenie ponad tysiąca funkcjonariuszy.

Trwające prawie miesiąc negocjacje oraz uzgodnienia przeprowadzone przez Wydział Kadr i Szkolenia oraz Wydział Ruchu Drogowego - komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Olsztynie, przyniosły obopólne porozumienie. Dzięki podpisanej 11 października 2107 r. umowy użyczenia placu manewrowego wraz z pojazdami i osprzętem, policyjni instruktorzy mł. asp. Dariusz Grunwald (KWP w Olsztynie) oraz sierż. szt. Cezary Piotrowski (KMP w Olsztynie) zrealizują przy wsparciu instruktorów z Ełku i Elbląga zajęcia.

Według założeń doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy, dwudniowe warsztaty składają się z elementów teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne mają za zadanie przypomnieć wiadomości związane z definicją pojazdu uprzywilejowanego, szczegółowych warunków i kontratypów używania pojazdów uprzywilejowanych, zaprezentować główne przyczyny powstawania wypadków i zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów uprzywilejowanych. Natomiast, zajęcia praktyczne z techniki i taktyk jazdy w dużej mierze skupiają się na wykonywaniu manewrów pojazdami uprzywilejowanymi m. in. podczas gwałtownego hamowania, jazdy z duża prędkości oraz w poślizgu kontrolowanego przy wykorzystaniu użyczonych przez WORD pojazdów i trolei.

 

 • Szkolenie policyjnych kierowców #1
  Szkolenie policyjnych kierowców #1
 • Szkolenie policyjnych kierowców #2
  Szkolenie policyjnych kierowców #2
 • Szkolenie policyjnych kierowców #3
  Szkolenie policyjnych kierowców #3
 • Szkolenie policyjnych kierowców #4
  Szkolenie policyjnych kierowców #4
 • Szkolenie policyjnych kierowców #5
  Szkolenie policyjnych kierowców #5
 • Szkolenie policyjnych kierowców #6
  Szkolenie policyjnych kierowców #6

 

Pilotażowe zajęcia przeprowadzone zostały dla funkcjonariuszy komórek patrolowo-interwencyjnych i ruchu drogowego KMP w Olsztynie oraz Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Łącznie do końca roku przeszkolonych zostanie 160 funkcjonariuszy z powiatu olsztyńskiego. Natomiast, w pierwszej połowie 2018 roku warsztaty obejmą już wszystkich funkcjonariuszy – kierowców pojazdów uprzywilejowanych z garnizonu warmińsko-mazurskiego.

(R.Rz., fot. D.G / TM)

Powrót na górę strony