Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciel Biura Prewencji KGP wyróżniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Data publikacji 31.10.2017

26 października br., mł. insp. dr Marzena Kordaczuk-Wąs radca w Wydziale Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji z rąk premier Beaty Szydło odebrała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk od 1994 roku Prezes Rady Ministrów przyznaje co roku nagrody dla wyróżniających się naukowców i artystów. W roku bieżącym miała miejsce 24 edycja konkursu, do którego napłynęły łącznie 484 wnioski z uniwersytetów klasycznych oraz innych uczelni uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia doktora habilitowanego.

Spośród wspomnianych 484 wniosków aż 312 zgłoszeń dotyczyło wyróżnionych rozpraw doktorskich obronionych w całej Polsce w 2016 roku. Wśród nich znalazło się łącznie ponad 40 prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W tej kategorii naukowej w roku bieżącym nagrodzona została rozprawa pod tytułem „Społeczne uwarunkowania działań profilaktycznych policji. Studium socjologiczne” przygotowana przez mł. insp. dr Marzenę Kordaczuk-Wąs.

Prace wyróżnione nagrodą Premiera oceniane są każdego roku przez Zespół do Spraw Nagród powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i złożony z 20 przedstawicieli świata nauki, czyli Profesorów dr. hab. reprezentujących m.in. nauki ścisłe, biologiczne, medyczne, społeczne, humanistyczne, ekonomiczne.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

(Biuro Prewencji KGP)

  • Przedstawiciel Biura Prewencji KGP wyróżniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów
  • Przedstawiciel Biura Prewencji KGP wyróżniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów
  • Przedstawiciel Biura Prewencji KGP wyróżniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów
  • Przedstawiciel Biura Prewencji KGP wyróżniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów
Powrót na górę strony