Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kadra dowódcza Oddziałów Prewencji Policji

Przedstawiciele średniej kadry dowódczej Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji doskonalą swoje umiejętności w słupskiej Szkole Policji. Tylko w tej placówce w kraju realizowane są szkolenia dla tych formacji prewencyjnych.

Kilkutygodniowe kursy specjalistyczne adresowane są w głównej mierze do funkcjonariuszy oddziałów, samodzielnych pododdziałów i nieetatowych pododdziałów prewencji Policji zajmujących stanowiska służbowe dowódcy drużyny, dowódcy plutonu, zastępcy dowódcy kompanii i dowódcy kompanii oraz do policjantów przewidywanych do objęcia wspomnianych stanowisk.
Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu dowodzenia pododdziałem oraz dobieranie odpowiedniej taktyki działania adekwatnej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa interweniujących policjantów.

Szkolenie jest także dobrą okazją aby udoskonalić i utrwalić wiedzę z zakresu formowania i manewrowania szykami policyjnymi z jednoczesnym wykorzystaniem i użyciem środków przymusu bezpośredniego.
Swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem dzielili się z uczestnikami kursu nauczyciele stowarzyszeni z pododdziałów zwartych: zastępca Dowódcy OPP Białystok - mł. insp. Łukasz Babińczuk; zastępca dowódcy SPPP w Bielsku-Białej - nadkom. Adam Nowak; zastępca dowódcy SPPP Płock - kom. Jarosław Licnerski oraz dowódca kompanii OPP Lublin - nadkom. Jacek Banaszkiewicz.

Zajęcia na tego rodzaju szkoleniach trwają trzy tygodnie i podzielone jest na dwa główne bloki tematyczne - dowodzenie i realizację działań zespołowych. Policjanci poznają filozofię i teorię dowodzenia oraz aspekty prawne działania pododdziałów zwartych Policji. W trakcie zajęć omawiane jest także użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego. W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy szkolenia opracowują plan zabezpieczenia działań policyjnych wykorzystując do tego mapy oraz urządzenia GPS.
Kolejnym etapem jest organizacja łączności, podział zadań i określenie współdziałania pododdziałów Policji. Każdy z kursantów określa taktykę działania drużyn interwencyjnych i prowadzenie ewentualnych działań ratowniczych. Jakość opracowanych materiałów weryfikowana jest podczas symulacji działań pododdziałów zwartych przywracających naruszony porządek prawny.

Egzamin końcowy dla uczestników kursu obejmował test wiedzy składający się z 40 pytań wielokrotnego wyboru oraz sprawdzian praktyczny obejmujący losowo wybrane założenie do realizacji w sile plutonu lub drużyny. Wynik pozytywny uzyskali wszyscy kursanci reprezentujący Komendę Stołeczną oraz Komendy Wojewódzkie Policji Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Białymstoku, Olsztynie, Kielcach, Bydgoszczy i Szczecinie.

Na zakończenie szkolenia miał miejsce jeszcze jeden miły akcent. Oprócz świadectw ukończenia kursu wręczono również jeden list gratulacyjny podpisany przez Komendanta słupskiej Szkoły Policji. Otrzymał go nadkom. Waldemar Wierzycki (OPP Katowice), który w czasie przejazdu z zajęć poligonowych do Szkoły Policji zatrzymał kierowcę, wyprzedzającego na podwójnej linii ciągłej, w warunkach ograniczonej widoczności. Po zatrzymaniu okazało się że kierowca pojazdu od wielu lat nie posiadał badań technicznych samochodu, którym kierował. Po przyjeździe na miejsce patrolu policji drogowej okazało się dodatkowo, że kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu.

Powrót na górę strony